שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אקלים חינוכי מיטבי - ערכה לאבחון והתערבות
ד"ר רחל ארהרד, 2001
 

להלן החוברת בשני חלקים:

 

 חלק ראשון:   (*)

 • רקע תיאורטי
 • עקרונות פעולה ליצירת אקלים חינוכי מיטבי
 • שיטת האבחון
 • היערכות מטרימה לשימוש בשאלון האבחון
 • העברת שאלון האבחון
 • קבלת הממצאים ההצגתם
 • עקרונות הכנת תוכנית התערבות בית ספרית
 •  ביבליוגרפיה

 

 חלק שני - נספחים(*)

 • שאלון אח"מ
 • עיבוד הנתונים
 •  קריאת הנתונים
 • ניתוח מדגים
 • שאלוני הרחבה
 • אלימות תלמידים - ממצאי מחקרים
 • תקציר מהאמר "ראיונות ומפות על אלימות"
 • תוכניות התערבות

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/03/2018