שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הגשת מועמדות לעבודה בייעוץ
הודעה למועמדים המבקשים להשתלב בעבודה בייעוץ
 

הגשת מועמדות לעבודה תיעשה בכל הארץ באמצעות טופס פנייה אחיד

ניתן לשלוח את הטופס החל מחודש מרץ ועד ה31 למאי. מועמדים שטופסיהם יגיעו לאחר מועד זה לא נוכל להתחייב לטפל בעניינם. את הטפסים בלווי המסמכים הנדרשים יש לשלוח או למסור למזכירות שפ"י במחוזות. כתובות משרדי שפ"י מופיעים במכתב המצורף. אנא קראו את המכתב והקפידו למלא את כל הפרטים בטופס כדי להבטיח שפנייתכם תטופל ביעילות.

 

בברכה,

 

אלה אלגריסי מנהלת אגף ייעוץ

והמפקחים על הייעוץ

  

 שאלון למועמד/ת תשע"ט  

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2018