שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 פרויקטים ותכניות לאומיות  
 

 

השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים נותנים בשגרת עבודתם, מענה לצרכים רבים ומגוונים, בהתאם למדיניות שפ"י, כפי שבאה לידי ביטוי במתווה השרות הפסיכולוגי (חוזר מנכ"ל תש"ע/8א') ובהתאם לכוח האדם בשפ"ח.

 

פרויקטים הינם הזדמנות מקצועית לשירותים הפסיכולוגיים ליזום ולהרחיב את העשייה המקצועית, מעבר לעשייה השוטפת והברוכה, לטובת מקבלי השרות.

 

כמו כן זו הזדמנות לפיתוח עבודת השירותים הפסיכולוגיים והרפרטואר המקצועי של הפסיכולוגים עצמם.

 

 

מסמכים וטפסים נדרשים להגשת פרויקטים

 

דוגמאות לפרויקטים מן השדה

             - שאלון תלמיד

             - שאלון הורה

             - שאלון הערכה למחנכת

 

תכניות לאומיות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/01/2020