שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תאור תפקידים
 
 
 הצעת שפ"י לתפקיד היועץ בעידן דוברת
 שירותי הייעוץ החינוכי בזיקה להמלצות ועדת דברת
 הייעוץ החינוכי בבית הספר
 יועץ בביה"ס - כללי (בערבית)
 מודל לניתוח תפקיד היועץ
 יועץ בכיר
 יועץ בכיר (בערבית)
 יועץ בבי"ס של החינוך המיוחד
 יועצות בגיל הרך
 היועץ החינוכי - תיאור תפקידים
 יועץ בקדם יסודי הגדרת תפקיד
 תפקיד היועץ החינוכי בשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בביה"ס הרגיל
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015