שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תיקון חדש (תשס"ז – 2007) לחוק העונשין – "חובת הדיווח"
 

תיקון חדש (התשס"ז-2007) לחוק העונשין - "חובת הדיווח", חוזר מנכ"ל סח/3, כ' במרחשוון התשס"ח, 1 בנובמבר 2007

 

 

 

מובא בזאת לידיעת עובדי מערכת החינוך חקיקת תיקון לחוק העונשין המוסיפה חובת דיווח לכל אדם, לאחראי על הקטין ולאנשי מקצוע, לרבות אנשי חינוך.

 

מדובר בהוספת חובת דיווח לפקיד הסעד או למשטרה, במקרים בהם בן משפחה (אח אחות דוד או דודה, גיס או גיסה) שטרם מלאו לו 18 שנה, עובר אחת מעבירות המין הבאות:

  • אינוס
  • בעילה אסורה בהסכמה
  • מעשה סדום
  • מעשה מגונה
  • עבירת מין במשפחה

החידוש בחוק הוא בכך שהוא מוסיף חובת דיווח על עבירות שבוצעו על ידי קטינים במשפחותיהם, כאשר עד עתה חובת הדיווח הייתה לגבי עבירות שבוצעו על ידי אחראי על קטין, או עבירות שבוצעו במסגרות חינוך.

 

בנוסף לחובת הדיווח יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל  "מניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע" חוזר מיוחד א' משנת תשנ"ז – 1997.

 

חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא ייצא בשנת במהלך שנת הלימודים תשס"ח.

 

לנוסח המלא של החוק לחץ כאן

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013