שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
בסוד מתבגרים
התמודדות עם מצבי מצוקה, משבר, סיכון ושאלות קיומיות בקרב מתבגרים באמצעות סיפרותרפיה בשיטת קובובי
 

כתיבה ועריכה: רבקה ברגר

הוצ': שפ"י משרד החינוך וג'וינט ישראל "אשלים", ירושלים תשע"א 2011

הקדמה

המקראה" בסוד מתבגרים" כוללת יצירות ספרותיות מתוך תוכנית הלימודים של

חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, המעובדות לעבודה סיפרותראפית בכיתה.

זוהי מקראת המשך למקראה "בסוד ילדים" (2004) המכוונת לתלמידים בגילאים הצעירים יותר.

הבחירה ביצירה ספרותית- כמסגרת לעבודה להעמקת ההבנה העצמית של

המתבגריםאינה מקרית. היצירה הספרותית חושפת את הקורא לעולם של

משמעויות, חוויות והנאה. כל אדם, לא כל שכן מתבגר, הנחשף ליצירה יכול

למצוא בה הדהודים לחויותיו ולרגשותיו. בשל כך עשויה היצירה הספרותית

לגעת ישירות בנפשו של הקורא והיא בעלת פוטנציאל לסייע לו להבין את

עצמו.

במקראה זו קובצו יצירות הנוגעות למצבי חיים רלוונטיים עבור מתבגרים:

משברים, מצוקות, תחושת בדידות, אהבה וזוגיות, שאלות קיומיות ועוד. נגיעה

במצבי חיים באמצעות יצירה ספרותית מאפשרת להרחיק את הדיון מהרמה

האישית אל הדמות הספרותית. הטקסט הספרותי עשוי לאפשר למתבגר לזהות

את מצבי החיים כשהם רחוקים ממנו. במצב זה המתבגר יכול להרשות לעצמו

להביע את תחושותיו בחופשיות תוך כדי העלאת רגשות ומחשבות ועיבוד תכנים

אישיים בצורה מובנית ומוגנת .הטקסט הספרותי עשוי לספק תחושת הרפיה

רגשית, נפשית וחווייתית. דווקא באמצעות ההזדהות עם הדמות הספרותית

והדיבור עליו, ורק בעקיפין דיבור על עצמו, מתאפשר למתבגר מרחב בטוח בו

יוכל לבדוק את התכנים הנפשיים של עצמו.

הדיון בנושאים המעסיקים מתבגרים שונים, בהנחייתה של דמות בוגרת משמעותית )מורה או איש צוות אחר) במסגרת כיתתית, מאפשר את הרחבת זווית הראייה של

כל תלמיד ואת ההצגה של מגוון אופציות להתמודדות עם הסיטואציות השונות.

הקבוצה מאפשרת לפרט לראות דברים נוספים שלעיתים קשה לו לראות בעצמו.

העבודה הביבליותרפית מהווה גם חלק מתוכנית "כישורי חיים" לחטיבה העליונה

משום שהיא מרחיבה את ההבנה העצמית של המתבגרים ואת אופציות התגובה

וההתמודדות שלהם במצבי סיכון. עצם השיח בהנחיית המורה בכיתה אודות

הנושאים הנוגעים לעולמם, יוצר קירבה עם המבוגר המשמעותי בבית הספר אשר

עשויה להפוך אותו לכתובת לקבלת תמיכה וסיוע במצבי התלבטות או קושי.

מקראה זו היא פרי נוסף של שיתוף פעולה רב שנים בין השירות הפסיכולוגי ייעוצי

במשרד החינוך לבין עמותת "אשלים". 

 

חנה שדמי                       שוש צימרמן                            ד"ר רמי סולימני

מנהלת אגף א', שפ"י       מנהלת אגף תוכניות                    מנכ"ל "אשלים"

                                   סיוע ומניעה, שפ"י

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013