שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
חינוך חברתי / אקלים חברתי / כישורים חברתיים וכישורי חיים / חינוך לערכים
 

א. פרסומים

 1. לחיות אחרת, ר' לאור וש' כהן, הוצאת רמות (ספר וחוברת העוסקים בטיפוח ערכים וכישורי חיים).
 2. אני, אתה, אנחנו, ר' בן-ארי ואחרים, הוצאת עם-עובד (קידום יחסים חברתיים בבית-קידום יחסים חברתיים בבית-הספר ההטרוגני).
 3. כשירות חברתית, ש' וי' בן אמוץ, הוצאת משרד החינוך והתרבות (רכישת כישורים חברתיים).
 4. לחוד וביחד, י' פזי, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב (שיפור אקלים חברתי).
 5. מעגלי חינוך, מ' חמו, הוצאת מסדה (פעילות חינוכית במעגלי הפרט, המשפחה ובית-הספר).
 6. שיתוף פעולה בכיתה, הוצאת משרד החינוך והתרבות (לקט פעילויות הקשורות לאספקטים שונים של שיתוף פעולה).
 7. התבגרות ונעורים, י' פזי ואחרים, הוצאת אח (מפגשים קבוצתיים ופעילויות לבני נוער).
 8. פיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות התמודדות, לוטן ופרידמן, הוצאת מכון סאלד, 1992.
 9. כישורי חיים לילדים, לכיתות ב', ה' (חוברת למורה וחוברת לתלמיד).
 10. אקלים של צמיחה, ד' מרום, ספריית הפועלים (חופש ומחויבות בחינוך).
 11. אמנ"ה, י' להב, הוצאת ת.ל.ם (התמודדות מערכתית עם שאלות סגנון חיים בגיל הנעורים).
 12. החינוך לדמוקרטיה ומעורבות היועץ, הוצאת שפ"י.
 13. הצעת תכנית לחינוך חברתי בבית-הספר היסודי-ממלכתי, הוצאת משרד החינוך.
 14. פיתוח חשיבה ערכית, נ' מירון, הוצאת שרברק.
 15. יצירתיות בעבודה או עם קבוצות, ג' בנסון, הוצאת אח.
 16. התערבות מקצועית בקבוצות, מ' סונהיים, הוצאת אקדמון.
 17. תקשורת בלתי מילולית בכיתה, ש' ניל, הוצאת אח.
 18. מן השוליים אל המרכז, א' לוי, הוצאת האגף לקידום נוער וצעירים בעיריית ירושלים.
 19. כישורי חיים, מדריך למורה לכיתות א'-ב' ממ"ד, הוצאת ת"ל ושפ"י.
 20. כישורי חיים, חוברת 2, פעילויות לכיתות א'-ח', הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 21. עזרה לזולת, היחידה לחינוך חברתי בבית-הספר היסודי, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 22. אני ורכוש הזולת (על סחיבות קטנות), היחידה לחינוך חברתי בבית-הספר היסודי, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 23. בצומת הבהרת ערכים, מדריך למורה ולמנחים, א' גוטליב, ד' שומרון, הוצאת רמות.
 24. התנסויות בקבוצה, ביון, הוצאת דביר.
 25. תכנית כישורי חיים ומניעת שימוש בסמים - תכנית לכיתה ז', הוצאת שפ"י (טיוטה).
 26. חישוקי כבוד, דרך ארץ - לחיות בעולם של כבוד הדדי, תכנית חברתית, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 27. כישורי חיים, חוברת 4, פעילויות לכיתות א'-ח', הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 28. זכות קדימה לדרך ארץ, תכנית ללמידה חברתית באמצעות איורים, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 29. הוא והיא בכיתה, חוברת לתלמידים, י' אברהמי-עינת, הוצאת מודן.
 30. קידום כשירות חברתי והסתגלות, מ' אליגון וע' ברכה, הוצאת רמות.
 31. אקלים כיתה מהות ומעשה, ש' צדקיהו, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 32. כישורי חיים לכיתות ז'-ח', הוצאת משרד החינוך והתרבות (ב5- פרקים נפרדים).
 33. כישורי חיים לכיתות ג'-ד', הוצאת ת"ל, תשנ"ז.
 34. כישורי חיים לכיתות ה'-ו', הוצאת ת"ל, תשנ"ז.
 35. החינוך להומניזם, הוצאת בית-הספר לעובדי הוראה בכירים.
 36. אקלים חינוכי ותרבות בבית-הספר, הוצאת משרד החינוך והתרבות, בית-הספר לעובדי הוראה.
 37. הנחיית קבוצות, עורכת נ' רוזנווסר, הוצאת מרכז ציפורי.
 38. כישורי חיים, תכנית מסגרת, מהדורת עיצוב, הוצאת שפ"י, תשנ"ו.
 39. ערכים וחינוך לערכים, הוצאת משרד החינוך והתרבות, היחידה להשתלמויות, חוברת ח', 1999.
 40. כישורי חיים, פיתוח זהות אישית, מ' רוזמן ואחרים, הוצאת רמות.
 41. יחסים קבוצתיים בכיתה, ר' שמאק ופ' שמאק, הוצאת אח.
 42. עולמילים, כוחה של מילה, הוצאת משרד החינוך והתרבות (תכנית בחינוך חברתי).
 43. יש מקום, תכנית חברתית לארגון הכיתה - לכיתות א'-ח', הוצאת משרד החינוך והתרבות, חינוך חברתי יסודי.
 44. כעץ שתול, הוצאת מט"ח (תכנית לימודים בנושא "גדילה, צמיחה ואריכות ימים) - 2 חוברות.
 45. דרך ארץ, לחיות בעולם של כבוד הדדי, הוצאת משרד החינוך והמינהל הפדגוגי, קטלוג חומרי למידה ופעילויות.
 46. קובץ אירועים ביָזמות, הוצאת משרד החינוך והתרבות, 1996.
 47. יזמות, ח' ארזי ואחרים, הוצאת משרד החינוך והתרבות, אגף שח"ר.
 48. הנחיית עמיתים, תפיסות תלמידים את התוכנית ותוצריה, ר' ארהרד, הוצאת משרד החינוך והתרבות, שפ"י, 1995.
 49. אקלים כיתה, דרכי אבחון ועקרונות לבניית תוכנית התערבות, הוצאת משרד החינוך והתרבות, שפ"י.
 50. התערבויות חינוכיות, פסיכולוגיות וחברתיות, י' ווזנר וש' ליבנה, הוצאת רמות, 1990.
 51. מנחים בראש אחד, ד' פלס ות' שני, הוצאת משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי, 1998.
 52. תרגילים להתנהגות שיתופית, מדריך למורה, משרד החינוך ואוניברסיטת בר-אילן.
 53. מחויבות אישית, שירות בני נוער בקהילה, הוצאת משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, תשמ"ג.
 54. ילדים, חברים ורגשות, נעה מנדלס, הוצאת ת"ל.
 55. אדם לאדם אדם, י' בר-אדון, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2000.
 56. ערבות הדדית, י' סבג ואחרים, הוצאת משרד החינוך, ביה"ס לעובדי הוראה בכירים, תשנ"ז.
 57. הידברות, סדרת "יד על הדופק", הוצאת משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, תשנ"ו.
 58. אדם לאדם, שיח יהודי דמוקרטי על זכויות האדם, תוכנית לכתות ט', הוצאת משרד החינוך, ת"ל, תש"ס.
 59. במקום בו יש רצון ישנה גם דרך, המושג המרכזי כיסוד מארגן, הוצאת מרפ"ד אריאל (נושא השלום, הסובלנות, הכבוד, אקלים חברתי, חינוך מיני).
 60. כשירות חברתית, ש' וי' בן אמוץ, (מהדורה נרחבת וחדשה בהוצ' המחברים) 1999.
 61. קבוצה, ששה בני אדם בחיפוש אחר חיים, פ' סולוטרוף, הוצ' הסדרה הפסיכולוגית, 2001 .
 62. מדריך למנחי קבוצות  - פעילויות קבוצתיות להתפתחות אישית, ש' דובוסט ופ' נייט, הוצ' אח, 2002.
 63. מסע של חוויות - פעילויות לקבוצה טיפולית, ר' לב-ויזל ול' קסן, הוצ' אח, 2002.
 64. המדריך לעבודה קבוצתית, א' היקסון, הוצ' אח, 2002.
 65. על מדריכים, מודרכים והדרכה, א' פוקס, הוצ' צ'ריקובר, 2002.
 66. שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, קובי, הוצ' אור-עם, 1996.
 67. אקליםחינוכי מיטבי, ר'ארהרד, הוצאת משרד החינוך, שפ"י,2002.

ב. עבודות, הצעות ופרויקטים יישומיים

 1. עבודה קבוצתית עם תלמידים תת-משיגים על תופעת הדחיינות בחט"ב, רויטל אייזנברג.
 2. שיפור כישוריו המקצועיים של המחנך להשפיע על יצירת אקלים כיתה חיובי באמצעות עבודה קבוצתית עם מורים על הנושא: אקלים כיתה, דפנה גרובר.
 3. חשיבותה של החברות בגיל המעבר לחט"ב - קשיים ואפשרויות פעולה, נורית ורד.
 4. עבודה על עידוד פרידה ממסגרת תומכת, אשרת וילנאי.
 5. היחסים החברתיים בקבוצת השווים ובני המין השני, עידית גיא.
 6. אלטרנטיבות תגובה לסיטואציות חברתיות אצל תלמידים עם ליקויי למידה, שולה אלפרט.
 7. פיתוח יחס של כבוד הדדי, אמפתיה וסובלנות בכיתה, התערבות ישירה במסגרת הכיתה ועבודה עקיפה עם המורה, אביבה פרידמן, פרויקט 1998.
 8. עזרה לילדים מחוננים בעיבוד פרידה מכיתות אם ומחברים וגיבוש כיתתי, טלי טל, 1998.
 9. יחסי כבוד במעגלי התייחסות שונים, אסנת בינשטוק (הצעה לתכנית לימודים ייעוצית), 1998.
 10. כבוד זה כל הסיפור, בית-הספר ממ"ד "עָשֶה חַיִל", מרים בן ישר, 1998.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013