education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
6 מורה בבית ספר על-יסודי
 
‏6.11 מחנך כיתה
 
6.11.3 הגדרת תפקידים (1)
 

1 מחנך הכיתה ממונה על כל העניינים החברתיים והלימודיים של תלמידי הכיתה. מחובתו לדאוג  

   להתקדמותו של כל תלמיד בחברה ובלימודים ולליכוד הכיתה כיחידה חברתית,

   המושתתת על יחסים תקינים בין חבריה. עליו לשתף, במידת הצורך, את שאר מורי

   הכיתה בבירור בעיותיהם של התלמידים.

  הערה: מורה יועסק כמחנך בכיתה אחת בלבד.

 

2 א. מחנך הכיתה אחראי בפעולותיו בפני המנהל או בפני מי שימונה על-ידו, ועליו

       לדווח לו ולהתייעץ עמו בקביעות בכל בעיות כיתתו ותלמידיו.

   ב. המחנך מקיים מגע מתמיד עם המורים המלמדים בכיתתו ועוקב אחר ההישגים

       הלימודיים ואחר התנהגות התלמידים ובעיותיהם.

   ג. המחנך מביא פעם בשליש, ולפי הצורך גם במועדים אחרים, את בעיות כיתתו

       ותלמידיו בפני המועצה הפדגוגית.

 

3 המחנך אחראי בפני המנהל על ענייני המשמעת בכיתתו. עליו לעשות למניעת בעיות

   מִשמעתיות בכיתה, מתוך שיתוף פעולה עם המורים, ובשעת הצורך גם עם ההורים. במקרה

   של הפרת מִשמעת חמורה יפעל המחנך בהתאם לתקנות.

 

4 א. המחנך אחראי לניהול תקין של יומן הכיתה.

   ב. המחנך בודק בדיקה יומית את האיחורים ואת החיסורים, של התלמידים שנרשמו

       ביומן, ומסכם אותם בתום כל שליש.

   ג. המחנך מברר את הסיבות שגרמו לאיחורים ולחיסורים, מתחקה אחר הערות המורים

       הרשומות ביומן, ומטפל במקרים שהתערבותו דרושה בהם.

 

5 א. המחנך משוחח עם תלמידיו על הבעיות החברתיות של הכיתה, מארגן בראשית שנת

       הלימודים את מוסדות הכיתה ואת ועדותיה ומפעילם, מטפח בכיתה חיי חברה תקינים

       ויוזם ומפעיל פעולות חברתיות, כגון מפעלי עזרה הדדית, משימות מיוחדות,

       מסיבות, טיולים, סיורים וביקורים משותפים עם תלמידיו בתיאטרון, בקולנוע

       ובתערוכות.

  ב. ב"שיעורי המחנך" המחנך משוחח עם תלמידיו על נושאים לאומיים וחברתיים, על

      בעיות ועל אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועל תופעות תרבותיות שונות.

 

6 מחנך הכיתה עוקב אחר פעולות הגדנ"ע רצוי שיבקר מזמן לזמן, באישור המנהל,

   באימונים סדירים של כיתתו וישתתף ב"שירות לאומי", במסעות ובמחנות שהגדנ"ע

   מארגן.

 

7 מחנך הכיתה מסייע בידי מנהל בית-הספר בארגון פעולות תלמידים שכיתתו משתתפת בהן

   והחורגות ממסגרת הכיתה, כגון פעולות משותפות של הכיתות השונות במוסד עצמו

   ופעולות הכרוכות במגע בין בית-הספר לבין מוסדות אחרים.

 

8 המחנך שומר על חלוקה מתאימה של שיעורי הבית הניתנים על-ידי מורי המקצועות

   השונים ומקפיד כי יינתנו בהתאם להנחיות הנהלת בית-הספר. כן עליו לעקוב אחר

   תכנון הבחינות והמבחנים הניתנים בבית-הספר ומועדיהם, וכן אחר ביצועם התקין

   בהתאם להוראות משרד החינוך התרבות והספורט והנהלת בית-הספר.

 

9 א. מחנך הכיתה מכין לקראת הדיון במועצה הפדגוגית את החומר על כל תלמיד ותלמיד

       בכיתתו, על יסוד כרטיס התלמיד וחומר אחר שברשותו, וכן מכין לקראת הדיון את

       החומר על הכיתה בכללה.

         ב. לקראת ישיבות המיון בתום השליש, על המחנך לרכז ולנתח את ציוני התלמידים ולברר

       במידת הצורך עם מורי הכיתה האחרים את מצב ההישגים של התלמידים.

   ג. לאחר ישיבת המיון, בתום כל שליש, אחראי המחנך לכתיבת התעודות, להחתמתן על-ידי

       המנהל ולחלוקתן.

 

10 המחנך מנהל את "כרטיס התלמיד" ורושם בו מדי פעם בפעם הערות על התלמיד:

     בעיותיו, נטיותיו, מצב משפחתו ושאר נתונים והערות העשויים להסביר את הגורמים

     המשפיעים על חינוכו. בסוף שנת הלימודים ישלים המחנך את הרשום בכרטיס, כדי 

     שמהחנכים הבאים אחריו יקבלו תמונה מלאה ככל האפשר על התלמיד.

 

11 א.מחנך הכיתה מקיים מגע מתמיד עם הורי התלמידים במועדים שייקבעו על-ידי הנהלת

       בית-הספר (בעת הצורך רצוי שיערוך גם ביקורי בית), ומקבל מהם מידע מתמיד על

        התלמיד מחוץ לשעות הלימודים. המחנך ישוחח עם ההורים ועם התלמידים שיחות

        אינדיווידואליות לשם קידום התלמידים בלימודים ובחברת התלמידים, וכן ייפגש

       עם ההורים בערבי פגישה שנקבעו בבית-הספר.

   ב. המחנך קובע זמנים קבועים לקבלת תלמידים והורים, לפחות פעם בשבוע. במקרים

      חריגים יקבל המחנך הורים או תלמידים לפי הזמנה מיוחדת, במקום ובשעה

       שייקבעו על-ידו.

 

12 מחנך הכיתה נותן את דעתו על מצב הבריאות של תלמידיו ומקיים מגע מתמיד עם האחות

     או עם בית-הספר, עם היועץ הפדגוגי, עם פסיכולוג בית-הספר, ובמידת הצורך גם

     עם המנהל ועם ההורים.

 

13 א. המחנך מקפיד על הופעה נאותה, נקייה ומסודרת של תלמידיו (תלבושת ותסרוקת

        נאותות, נעליים מצוחצחות וכו').

   ב. המחנך מקפיד על המראה החיצוני של החדר שהכיתה לומדת בו, ודואג לצורתו הנאה.

 

14  .המחנך בבית-הספר הדתי שוקד, בשיתוף עם שאר מורי הכיתה ועם ההורים, גם על

       צמיחתם הדתית של חניכיו ועל ביסוס הכרתם הדתית והעמקתה השיטתית, ומטפל

       בעניינים האלה:

       א.הכנה מקיפה, מגוונת ומעמיקה, מתוך מקורות תורניים, ברוח נאמנה לדת וללאום,

          של חגי השנה ומועדיה, ימי זיכרון לאומיים ויום העצמאות.

      ב.הדרכת התלמידים והתלמידות לקיום מצוות מחוץ לכותלי בית-הספר - בשבת,בחופשה,

         ובימות החול של כל השנה - הן מצוות בין אדם למקום לרבות קביעת עתים לתורה

         והן מצוות בין אדם לחברה, כגון מעשי חסד ועזרה לחולים, לזקנים ולתשושים

          בפעולה זו יעניין המחנך במיוחד את ההורים וישתפם בה.

 

 
אסמכתא :    ‏  1 חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה)‏.‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss