education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
פנקס טלפונים
 
 

 

מרכז המידע של משרד החינוך - כל מה שרצית לדעת על מערכת החינוך:

25 - 00 - 25 - 800 - 1

 

המחלקה לתנאי שירות עו"ה

פקס
טלפון
תחום עיסוק
תפקיד
שם
02-5604722
02-5604757
תנאי שירות עובדי הוראה
רחל טייטלבום
02-5604722
02-5604757/4828
תנאי שירות עובדי הוראה
 
יפעת לוי


כח אדם בהוראה

פקס
טלפון
תחום עיסוק
תפקיד
שם
‎02-5604752
‎02-5604750/1
 
מנהל אגף בכיר
ציון שבת
‎02-5604797
02-5604747/8/9
 
ס. מנהל אגף בכיר
תמי יהושוע
02-5601788
‎02-5601679/83
 
מנהלת גף כ"א ירושלים
דורית סבג
03-6896551
‎03-6896573/4
 
מנהלת גף כ"א מחוז מרכז
רוזי צסלר
03-6896319
‎03-6896317/8
 
מנהלת גף כ"א ת"א
חוה ליבה
‎03-6898889
‎03-6898857
 
מנהלת גף כ"א המינהל לחינוך ההתיישבותי
אלקה הופמן
08-6263111
‎08-6263090
 
מנהלת גף כ"א מחוז דרום
שרה ליכטנברג
‎04-8632555
‎04-8632554
 
מנהלת גף כ"א מחוז חיפה
חנה עשור
04-6500127
‎04-6500112
 
מנהלת גף כ"א מחוז צפון
ג'אמל כבישי
‎02-5603899
‎02-5603835/2166
 
עו"ה במכללות וסמינרים
כוכבה וולף
02-5604808
02-5604793
רווחה, מחלה, פדיון, ימי מחלה
ממונה על רווחת עו"ה
שרית ארבל
02-5601383
02-5601392/3
חינוך מבוגרים
גלית מזרחי


החינוך המוכר

פקס
טלפון
תחום עיסוק
תפקיד
שם
02-5601449
02-5601805
 
מנהל האגף
יהודה פינסקי
-
02-5604243/1563
חינוך מוכר שאינו רשמי, חינוך עצמאי
 
אורה חג'ז
 

 
גזברויות
 
פקס
טלפון
תחום עיסוק
תפקיד
שם
02-5601579
02-5601540/1689
גזבר מחוז ירושלים
אליקים שליכטר
03-6896492
03-6896490/91
גזברית מחוז מרכז
עדית עזר
03-6893227
03-6896333/4
גזברית מחוז תל אביב
דלית להב
03-6883919
03-6898890
גזברית מנהל החינוך ההתיישבותי
מיכל קרטא
08-6263318
08-6263226
גזברית מחוז דרום
חוה דניאל
04-8632490
04-8632491
גזברית מחוז חיפה
קלרה פרופטה
04-6500108
גזברית מחוז צפון
זהבה רז

 

נוספים

פקס
טלפון
תחום עיסוק
תפקיד
שם
 
02-5603743
 
היועצת המשפטית
עו"ד דורית מורג
 
02-5604771
באזורי מורים בעדיפות לאומית
הממונה על דיור ותמריצים למורים
זהבה נבו
 
02-5603135
מנהל תחום בכיר משכורות
מנהל תחום בכיר שכר פקידים ומפקחים
בני בנימין
 
‎02-5602588
תשלומים לרשויות
תשלומים לרשויות
ננולי טרוני
 
‎02-5602961
חוזרי מנכ"ל
מחלקת פרסומים
שרה גמליאל

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/03/2018  

עדכוני rss