education - חינוך שירות לאומי
 
 
   
 
 
 
 
 
 
חינוך מיוחד - בתי ספר וגני ילדים
 
  • המסגרות של החינוך המיוחד באות לענות על הצרכים של הילד החריג, שאותו לא ניתן לקלוט במסגרות רגילות ולפיכך מאפשרים לו ללמוד במסגרת קטנה יותר ומותאמת לסוג המוגבלות שלו.

 

  • משרד החינוך מקצה לחינוך המיוחד תקנים ומשאבים נוספים יחודיים למגזר זה, וזאת כדי לתת פתרון לבעיות של ילדים שאובחנו למסגרות החינוך המיוחד. עם זאת, למרות שבחינוך המיוחד יש מסגרות קטנות ובכל כיתה של תלמידים עם ליקויים קשים מועסקת סייעת בנוסף למורים, עדיין קיים צורך בכח אדם איכותי לסיוע ברמת התלמיד הבודד, ברמת הכתה וברמת המוסד כולו.

 

  • בת שירות לאומי שמשתלבת במסגרת לחינוך מיוחד היא חלק בלתי נפרד מצוות מוסד החינוך שבו היא מועסקת (ממ"ד ומ"מ) ואין ספק שמדובר בעבודת קודש שסיפוק רב בצידה.

 

  • המסגרות הקיימות לילדים: גני ילדים, בתי ספר, תיכונים, פנימיות,מסגרות חינוכיות, מותאמות לילדים בעלי חריגויות שונות כגון: אוטיזם, תסמונת דאון, פיגור, הפרעות התנהגות, בעיות נפשיות, נכויות, חירשות, עיוורון, שיתוק ועוד.

 

  • הטיפול בילדים הינו לרוב פרטני, בסיוע למורים בפיתוח מיומנויות לתפקוד בסיסי, על פי היכולת של הילד המטופל.
 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014  

עדכוני rss