education - חינוך מגדר ושוויון בין המינים בחינוך

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דונה גרציה - מערך שיעור לכיתות ו' – ז'
נטע פילוסוף, מדריכה
 

גורם מזמן:

 • לימודי ג"ג על צפון הארץ – טבריה
 • בנות מצווה - נשים משפיעות בתולדות ישראל
 • חנוכה – נשלמה בניית החומה בטבריה
 • לימודי היסטוריה על אנוסי ספרד

מטרת השיעור:

 • להכיר את דמותה של דונה גרציה ומקומה בהיסטוריה היהודית
 • לעורר הזדהות עם אישה פורצת דרך וייחודית לתקופתה

אמצעי:

 • שאלון טריוויה קצר ליצירת עניין
 • ג'יקסו כולל הוראת עמיתים

מערך שיעור:

את השיעור תתחיל המורה בשאלון טריוויה לתלמידי הכיתה:

 • האם אתם יודעים מיהי חנה מנדס נשיא? באיזה שם היא מוכרת יותר?
 • איזה אירוע שקשור ביהדות חל ב 1492?
 • האם אתם מזהים את התמונה? – להציג בפני הכיתה את תמונתה של דונה גרציה?
 • האם שמעתם על התארגנות יהודית נגד האינקוויזיציה? מתי? מה קרה שם? מי ארגן?
 • לשם מה בקשה דונה גרציה זיכיון בניה מהסולטאן התורכי?

קרוב לודאי שהתלמידים לא ידעו לענות על מרבית השאלות.

המורה:

התשובה לכל השאלות מתמצה בשם "דונה גרציה". היא הייתה דמות חשובה בהיסטוריה היהודית של ימי הביניים, ואנו נלמד על פועלה המבורך ונכיר אותה.

 

מטלות לג'יקסו:

שלב ראשון – איסוף חומרים בקבוצות עניין

קבוצה א' – רקע היסטורי להולדתה של דונה גרציה

 

1.  עיינו באתרי אינטרנט שונים והתייחסו למושגים הבאים:

 • גירוש ספרד
 • אנוסים
 • אינקוויזיציה
 • האפיפיור פאולוס הרביעי
 • ולטאן התורכי סולימאן המפואר
 • חרם אנקונה
 • ישוב טבריה בימי הביניים

2.  סדרו את האירועים על פי סדר כרונולוגי

 

3.  הסבירו כיצד כל אחד מהמושגים קשור לדונה גרציה.

 

קבוצה ב' – תולדות חייה של דונה גרציה

 

1.  עיינו באתרי אינטרנט שונים המתארים את סיפורה של דונה גרציה והתייחסו למושגים הבאים בהקשר לחייה:

 

2.  ציינו בנקודות את האירועים המשמעותיים בחייה

 

3.  סכמו בקצרה על כל אירוע.

 

4.  האם לדעתכם, היה גורם כלשהו בחייה של דונה גרציה שהביא אותה להיות כה פעילה בהצלת יהודים וריווחתם? הסבירו ונמקו.

 


קבוצה ג' – פעילויות מדיניות של דונה גרציה

 

1.  עיינו באתרי אינטרנט שונים המתארים את סיפורה של דונה גרציה והתייחסו  לפעולות שבצעה במישור המדיני על פי ההיגדים הבאים:

 • מלחמת ונציה תורכיה  1549
 • פעולה למען האנוסים באנטוורפן
 • סיוע למגורשי ספרד
 • משא ומתן עם קארל החמישי
 • המעבר של דונה גרציה לפרארה
 • פעולותיה של דונה גרציה בקונסטנטינופול
 • חרם נמל אנקונה
 • "פרויקט טבריה" של דונה גרציה

2.  על פי המידע שאספתם, מה משותף לפעולותיה של דונה גרציה?


קבוצה ד' – חזונה של דונה גרציה

 

1.  עיינו באתרי אינטרנט שונים המתארים את סיפורה של דונה גרציה והתייחסו למושגים הבאים:

 • הסולטאן סולימאן המפואר
 • טבריה
 • חתימת התלמוד הירושלמי
 • הניקוד הטברייני
 • דון יוסף נשיא
 • חנוכה החומות
 • יחסם של יהודי טבריה לדונה גרציה

2.  בעקבות תשובתכם הקודמת, מה ידוע לכם על טבריה  של ימי הביניים?


 

3.  למה בחרה דונה גרציה דווקא בטבריה?

 

שלב שני – דיווח הקבוצות למליאה

כל קבוצה מעבירה למליאה את הנושא שלמדה, תוך התייחסות מפורטת יותר לשאלה האחרונה של כל אחת.

 

שלב שלישי - מטלות משותפות להוראת עמיתים

לאחר שכל הקבוצות סיימו את עבודתן, הכתה מתחלקת לקבוצות הג'יקסו, דהיינו: נוצרות קבוצות חדשות אשר כל אחת מורכבת  מארבעה נציגים של הקבוצות הקודמות.


 1.  ענו על השאלה הבאה: יש אומרים כי דונה גרציה הייתה האישה המפורסמת והחשובה ביותר בהיסטוריה היהודית של ימי הביניים. התייחסו לתוכן המשפט ונמקו בהרחבה את דעתכם.

 

2.  לפניכם 3 הצעות לפעילות יישומית. בחרו אחת ובצעו אותה.

 • חברו מבחן על חייה ופועלה של דונה גרציה. שימו לב שהמבחן יכלול שאלות פתוחות לצד מושגים, אישים, תאריכים ומקומות.
 • תכננו משחק מסלול הקשור בפעולותיה של דונה גרציה. חברו כרטיסי חידות  ומשימות כדוגמת משחק מונופול.
 • הכינו מסלול טיול בערים בהם פעלה דונה גרציה, נמקו את הסיבות לאתרים אותם בחרתם והסבירו כמדריכים כיצד קשור האתר לחייה ופועלה של דונה גרציה.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016