education - חינוך מגדר ושוויון בין המינים בחינוך

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יום הזכרון לשואה ולגבורה - בסימן נשים לוחמות בגטאות
 

השנה מציינת מערכת החינוך 70 שנים לפריצת מרד גטו וארשה. המרידות בגטאות מבטאות יותר מכל את נצחון דרור הנפש ורוח האדם. דווקא בשעות הקשות ביותר לעם היהודי וקהילותיו,  לא נכנעו צעירי וצעירות תנועות הנוער והמחתרות, ובחרו להקים חיים חברתיים ותרבותיים בתוך כל התופת. משראו כי אין תוחלת ותקומה לחיים היהודיים הם בחרו למרוד, למרות שידעו כי אחת דינם. ברוח של רעות, חברות, אחריות חברתית- הובילו בני הנוער והצעירים את ההתקוממויות.
נערות ונערים לחמו זה לצד זה, כתף אל כתף.
מעט נלמד על תרומתן המכרעת של הנערות הצעירות לנס המרד והחוברת המצורפת כאן באה לתקן ולהחזיר אותן לקידמת הבמה.
חוברת זו נכתבה ביחד עם "מנהל חברה ונוער" ובה סיפורן של חלק קטן מהלוחמות, כולל חומרי למידה ומערכי שיעורים.

 

 גבורת נשים - 70 שנה למרד גטו ורשה

 "רחל "דידי" הראל - סיפור של חירות, אומץ וגבורה" / YNET

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/04/2013