education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כתובת: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים טלפון: 02-5603281 , 02-5603973 פקס: 02-5603265 דוא"ל: special_education@education.gov.il  
 

בעלי תפקידים באגף

שם

תפקיד

תחומי אחריות

רחלי אברמזון

02-5603973

מנהלת אגף א' לחינוך מיוחד

הובלת מדיניות האגף לחינוך מיוחד, הטמעת חוק החינוך המיוחד, חוק תלמידים חולים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותפרק הנגישות.

שרית שריקי

02-5603973

סגנית מנהלת האגף למינהל ותקציב ומ"מ מנהלת האגף

סיוע למנהלת האגף ביישום מדיניות האגף, ניהול צוות המינהל באגף לחנ"מ, ייצוג האגף בוועדות פנים-משרדיות.

רונית שרביט

02-5602268

מנהלת גף פיתוח פדגוגי

פיתוח פדגוגי - פיתוח, תכנון וארגון תהליכי הוראה- למידה- הערכה , לאורך הרצף הגילאי; הסדרת תהליכי עבודה בחינוך העי"ס ; הבניית שותפויות לקידום הפיתוח הפדגוגי; קידום תהליכי פיתוח מקצועי בהתאמה לצרכים הפדגוגיים.

מימי פלצ'י

02-5602337

מפקחת ארצית

תכניות הכנה לחיים, חינוך ערכי-חברתי-קהילתי - החינוך הבלתי פורמלי (התאמה והטמעה של תכניות מינהל חברה ונוער (, חירום, ביטחון ובטיחות בחינוך המיוחד, לקות למידה (לתלמידים עם זכאות מועדות בתוקף חוק).

נירית גולוב

02-5602332

מפקחת ארצית

הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ואוטיזם. 

פנינה אל-תר

02-5602324

מפקחת ארצית

הפיתוח המקצועי בחינוך המיוחד, מקצועות הבריאות, שעות תקן ותכלול פתיחת שנת הלימודים, ריכוז נושאים והסדרות במתי"א, מוגבלויות פיזיות.

שולמית כהן

03-6896109

מפקחת ארצית

הנגשה פרטנית, התקשוב בחינוך המיוחד .
לקויות חושים: מוגבלות שמיעה (כבדי שמיעה וחרשים) מוגבלות בראייה (לקות בראייה ועיוורון.)

שמחה הלוי

02-5602302

מפקחת ארצית

רפורמת "אופק חדש" בחינוך המיוחד, טרכטנברג בחינוך המיוחד, תחום הבינוי בחינוך המיוחד.

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור).

רויטל בר

02-5602209

מפקחת ארצית

תכנון ופיתוח ארגוני, שותפות הורים ומשפחה.

חיה הראל  

03-6896102

מפקחת ארצית

וועדות מתוקף חוק (שילוב, השמה, ערר), יישום חוק ילדים חולים, הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, הזנה בחינוך המיוחד, אגרות תלמידי חוץ, חוזרי מנכ"ל.

יואל לוין

מדריך ארצי

יישום והטמעת המלצות ועדת דו"ח דורנר

רוית גולדנר להב

מדריכה ארצית

תמיכה בתלמידים עם לקויות מורכבות

יעל בכר

מדריכה ארצית

פיתוח נושאים, כלים ועקרונות ליישום ולהטמעה של מדיניות פדגוגית בהקשר לתכנון לימודים, הוראה-למידה והערכה, תוך התאמה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ברצף מסגרות החינוך וחטיבות הגיל.

נאוה ריינר

מדריכה ארצית

טיפול בפניות הציבור, הנגשה פרטנית , רפורמת "אופק חדש" בחינוך המיוחד.

קובי קאולי

מדריך ארצי

שותפות הורים ומשפחה, פורטל הורים, אתר האגף וסביבות למידה מתוקשבות

ארז פחימה

מנתח/ת מערכות - אחראי יישום -מנתח מערכות , מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הטמעת השימוש במאגרי מידע ממוחשבים והטמעת מערכות מידע מתוקשבות של האגף.

ליטל שם טוב

מנהלת ענף תקציבים

ניהול תקציב האגף

גליה מיכאל דוד 

רכזת לשכה

רכזת לשכת האגף

סמדר ברחק

רכזת לשכה בכירה

חט"עאישור תלמידים במסלול 07, שעות תמיכה

רועי חן

סטודנט/ית

תמיכה בנושאים מנהליים שוטפים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2017