education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
דבר מנהלת האגף
 

עמיתיי היקרים,

חוק החינוך הממלכתי מדגיש את מחויבותנו כאנשי חינוך "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים,  למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות. להעניק שוויון הזדמנויות וליצור אווירה המעודדת את השונה ותומכת בו..." מתוך חוק חינוך ממלכתי (תיקון מטרת החינוך הממלכתי), התש"ס.
תפיסת האגף לחינוך מיוחד מושתתת על מחויבות ערכית זו המבוססת על כבוד האדם וחירותו.

 

אני מאמינה כי לכל אחד מאתנו, מנהיגי החינוך המיוחד, קיימת הזכות והחובה לקדם, להניע ולהשפיע על תפיסת עולם חברתית, המקבלת את האדם עם הצרכים המיוחדים כמשתתף שווה זכויות בחברה. אדם החי בסביבת חיים נגישה, סביבה פיזית ואנושית מכבדת, המאפשרת לו מימוש עצמי ומגלה
רגישות ואכפתיות כנה להשתלבותו המיטבית בחברה.
בימים אלה, אנו שוקדים על תכנון התהליך, לקידום התכנית האסטרטגית, של האגף לחינוך מיוחד.
התכנית תביא לידי ביטוי את תפיסות העולם והערכים המנחים אותנו ותבחן את השינויים הנדרשים למימוש המטרות ויעדי האגף, באופן מושכל ומשמעותי ובהלימה למדיניות המשרד.

 

האגף לחינוך מיוחד יוביל את תהליך התכנון האסטרטגי באופן משתף ,תוך העמקת החשיבה, ההקשבה והשיח בין כל השותפים.
בתהליך התכנון ייקחו חלק נציגים מכל קשת בעלי התפקידים במטה ובמחוזות, נציגות הורים וגורמים נוספים הנוגעים והמעורבים בחייו של הילד.
עבודת הצוות תאפשר לכולנו להתמודד עם כל האתגרים שלפנינו באופן מיטבי ולהיות שותפים משמעותיים במימוש חזון מערכת החינוך.
"האחר הוא אני" זו בשורה, תפילה, תקווה וחלום. בידינו הכוח לממשו ולהפוך את מערכת החינוך ואת מדינת ישראל למקום טוב יותר ... " מתוך אגרת - שר החינוך, ח"כ ,הרב שי פירון לעובדי ההוראה בנושא "האחר הוא אני".
אני חשה כי נפלה בחלקי זכות גדולה להצטרף למשפחה מיוחדת כל כך, משפחת מנהיגי החינוך המיוחד ואני מלאת הערכה לכל אחת ואחד מכם על האהבה הנתינה ועל כל מה שאתם מעניקים מכל הלב.
תודה על המקצועיות והמסירות בה אתם דבקים בעשייתכם החינוכית.

מאחלת לכולנו שנה מאתגרת, שנה של התחדשות וחוויות למידה משמעותיות במסעות אליהם יצאנו.... בהצלחה.

 

שלכם,
רחלי אברמזון
מנהלת האגף לחינוך מיוחד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/04/2015