education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנון ופיתוח פדגוגי
תכנון ופיתוח פדגוגי ותחומי דעת תשע"ח
 

בשנת הלימודים תשע"ח יתקיימו קורסים ארציים בנושא תכנון ופיתוח פדגוגי ותחומי דעת:

  • שפה
  • מתמטיקה
  • אמנויות
  • אנגלית
  • אזרחות
  • גיאוגרפיה
  • הערכה
  • הגיל הרך

הקורסים בהיקף של 30 שעות, מיועדים לעובדי הוראה ומוכרים לדרגות 1-6 באופק חדש ומתאימים גם לבעלי דרגות גבוהות יותר או לעו"ה בעוז לתמורה.


בקובץ המצורף מופיעים פרטי הקורסים וקישור להרשמה


פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים.

כמו כן מצורף מידע אודות יום עיון בנושא: הוראה וטיפול בשפה ותקשורת לתלמידים עם צרכים מיוחדים - מודל עבודה שיתופי בין מורות שפה לבין קלינאיות תקשורת
יש לעקוב באופן שוטף אחר עדכונים בפרטי הקורסים וביום העיון.

בשאלות ניתן לפנות למדריך האחראי המצוין בטבלה (באמצעות הקישור לדוא"ל של המדריך).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017