education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח, 1988
 

מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכלתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.

 

 הפנייה לחוק חינוך מיוחד

 

תקנות לסעיף 7 (א1) (1) בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח 1988 אשר התפרסמו בתאריך ה-15 בנובמבר 2005 העוסקות ברישום תלמיד במוסד לחינוך מיוחד ללא דיון בועדת השמה, קובעות את הליך הגשת הבקשה של ההורים וההחלטה של הרשות המקומית בבקשה כאמור.

ככלל, התקנות נועדו לאפשר רישום ישיר למסגרות של החינוך המיוחד במקרים של ילדים הסובלים מלקויות קשות.

התקנות מדגישות כי בקשת ההורים צריכה להסתמך על חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע המאשרת כי לילד יש לקות משמעותית ביותר, כאשר אין ספק שמקומו במוסד לחינוך מיוחד ולא ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו חינוך מיוחד.

חוות דעת אלה ייבדקו על ידי מפקח חינוך מיוחד ופסיכולוג מטעם הרשות המקומית טרם מתן החלטה בנושא. 

 


 
בשאלות ניתן  לפנות לגב' חיה הראל בטלפון 03-6896102

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2013