education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
חוויית דמוקרטיה מיוחדת
תכניות האגף לחינוך מיוחד בשיתוף מרכז המבקרים בכנסת
 

תכנית "חוויית דמוקרטיה מיוחדת" – סיורים ופעילויות בהתאמה לתלמידים עם צרכים מיוחדים, הינה פרי שיתוף פעולה של מרכז המבקרים בכנסת  עם אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך.
התכנית עומדת בהלימה לעקרונות הלמידה המשמעותית והחינוך לערכים, כפי שמשתקפים במטרות משרד החינוך, ותומכת בהוראת מקצוע האזרחות המהווה תחום ליבה של החינוך המיוחד. התכנית עומדת בזיקה לחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ולמערכת הערכים העומדת בבסיסו.

תכנית "חוויית דמוקרטיה מיוחדת" בשיתוף הכנסת תמשיך לפעול גם בשנת הלימודים תשע"ח, על מנת לאפשר לתלמידים עם צרכים מיוחדים להכיר את הכנסת ואת פעולתה כמקום המאחד ומייצג את כל אזרחי ישראל וכמשכן החוק.

בשנה"ל תשע"ח תתקיים התוכנית בערוצים הבאים:

  • סיורים מותאמים במשכן הכנסת בירושלים – התנסות פעילה במגוון תחנות במשכן ומחוצה לו לתלמידים מרחבי הארץ. ניתן לשלב במהלך הסיור הענקה של תעודות זהות לתלמידים.
  • פעילות במוסדות החינוך במסגרת תכנית "מתחברים לכנסת" – פעילות מותאמת המלווה בערכות הפעלה ומועברת ע"י מדריכי החינוך המיוחד.

פרטי התוכניות ודרכי ההתקשרות לצורך תיאום פעילות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2017