education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
לוח מועדי ההפעלה של תוכניות החופשה במסגרות חנ"מ לתשע"ח
 
 

לוח מועדי ההפעלה של תוכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות בשת הלימודים תשע"ח, מבוסס על לוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורטים בחוזרי המנכ"ל.

 

תלמידים עם מוגבלות שכלית קלה זכאים לתוספת ימי לימוד גם במהלך חופשות החגים: סוכות, חנוכה ופסח ועד ה 15.8, בנוסף לזכאותם בחודש יולי.

 

תלמידים עם לקויות ראייה ושמיעה זכאים לתוספת עד ה- 15.8, בנוסף לזכאותם בחופשות החגים ובחודש יולי.

 


להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים תשע"ח - ללא התייחסות לחופשת הקיץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2017