education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תלמידים עם לקות ראייה (קוד 61)
 
לקות ראייה מוגדרת כפגם במערכת הראייה, בעין ובחלקיה ו/או בעצב הראייה ו/או במרכזי המוח,  אשר אינו ניתן לתיקון או לשיפור בעזרת משקפיים רגילים ו/או עדשות מגע. לקות ראייה נמדדת על פי חדות ראייה ושדה ראייה. חומרת הלקות נקבעת על פי ממצאים רפואיים ועל פי השלכות לקות הראייה על תפקוד התלמיד
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/03/2016