education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
טופס רפואי לקבלת תמיכה
 

טופס למילוי אצל רופא עיניים המהווה בסיס לפניה אל הצוות הארצי על חינוך תלמידים עיוורים וכבדי ראייה במשרד החינוך. את הטופס ימלא רופא העיניים המטפל ותצורף לו המלצה של מומחה לראייה ירודה לשימוש בעזרי ראייה.

 

טופס זה יוחזר למתי"א המתמחה באזור (ראה רשימת מתי"אות מתמחות) לטיפולו של המדריך המחוזי לחינוך תלמידים עיוורים וכבדי ראייה, או לצוות הארצי על חינוך תלמידים עיוורים וכבדי ראייה, משרד החינוך,  רח' השלושה 2, תל אביב.

 

המדריך יתייחס לממצאי הטופס בהתאם לקריטריונים המקובלים לקבלת תמיכה. 

בהתאם לצורך תיערך הערכת תפקוד ראייה ובסופה יוחלט אם התלמיד זכאי לתמיכה. במידה שנמצא  זכאי ייקבע היקף התמיכה וסוגה.

 

 טופס רפואי לקבלת התמיכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/03/2016