education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הספרות המחקרית מרבה לעסוק מזה שנים לא מועטות בנושאים הקשורים להכשרה, לקליטה, לתמיכה ולליווי של מורים מתחילים בבית הספר ובגן הילדים. ניתן לראות ששאלות רבות שאנו שואלים את עצמנו בארץ בתחום זה, נשאלות גם ברחבי העולם, ומבחינה זו סדנא דארעא חד הוא.

עם זאת, מעניין וכדאי להתוודע למחקר העשיר הקיים שכן בצד האישור והאישוש שניתן לקבל ממנו לעבודתנו אנו ניתן לגלות זוויות ראייה שונות , פתרונות מעניינים ותובנות חשובות. חשוב גם לחשוף את המתמחים עצמם ואת המורים החונכים והמלווים  לחומר המחקרי הזה, שכן זהו מקור חשוב להתפתחות ולהתעדכנות מקצועית מתמדת. 

האתר, כולל חלק מהמגוון העצום של החומר המחקרי הקיים. ניתן לפנות גם לפורטל מס"ע במכון מופ"ת ולמצוא בו תקצירי מחקרים, סקרים ומאמרים עיוניים העוסקים בהרחבה במורים מתחילים.

 

על המדף

ח"י מחיי מתמחים. סוגיות משולחמם של מתמחים בהוראה. ד"ר מרגלית עובדיה. מהדורה ראשונה אפריל 2017, מהדורה שניה ינואר 2018

 

Novice mathematics teachers create themselves- Orna Schatz Oppenheimer & Nurit Dvir

 

קשיי המורה המתמחה במגזר הערבי בישראל והשפעתם על תפקודו  תייסיר ח'אלד

 

 
מסמך מדיניות מסכם של צוות החשיבה
כסלו תשע"ה, דצמבר 2014
 
תפיסות של חונכים טרם כניסתם לקורסי חונכים. ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר מרץ 2016 .
 
מברווזון המכוער לברבור- סיפורי מורים מתחילים
ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר. ינואר 2014
 

הנדידה לדרום – מורים מתחלים נודדים לדרום

Southward migration season: new Arab teachers from north move to southern Israel 1. Available from:  [accessed Sep 8, 2016].

להיות חונך: תפיסות של חונכים למורים מתחילים טרום הכשרתם. ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר. מרץ 2016

Being a mentor: novice teachers’ mentors’ conceptions of mentoring prior to training Journal

 

סיפורן של שתי מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי-ד"ר אורנה שץ אופנהיימר. מתוך הספר: המורה למתמטיקה. עורכים: דורית פטקין ואביקם גזית


  עונת ההגירה אל הדרום - עובדי הוראה מתחילים מהמגזר הערבי יורדים דרומה - ד"ר אורנה שץ אופנהיימר מתוך במעגלי חינוך - מחקר עיון ויצירה - כתב עת אלקטרוני - בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים

 

 להיות מורה - ספר חדש

 

הספר מתמקד בנושא ההתמחות בהוראה. זהו ספר המאמרים
הראשון היוצא מטעם אגף התמחות וכניסה להוראה.
הספר משקף את החשיבה ואת העשייה בעשור האחרון בארץ בתחום זה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2019