education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים
 

קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי -מאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. הקורסים מעצימים גם את הלומדים עצמם, כעובדי הוראה, בנוסף לעבודתם אחר כך עם מתמחים ומורים חדשים.

 

להלן תכנית אב להכשרת חונכים ומלווים במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה, שמטרתה לאפשר הכשרה מקצועית, בזיקה לשילובם של עובדי הוראה מתחילים במערכת החינוך.

 

 מתווה הכשרת חונכים ומלווים במסגרת ההתפתחות המקצועית

 

קורסי חונכים ומלווים

קורסי חונכים נועדו להכשיר מורים וגננות לחנוך וללוות מתמחים ומורים מתחילים עם קליטתם למערכת
חוזר מנכ"ל (תש"ע 1 ב') מחייב מינוי של חונך ומלווה שהוכשרו לתפקיד
קורסים להכשרת חונכים מתקיימים במכללות ובאוניברסיטאות בהתאם למתווה לפיתוח מקצועי באופק חדש  וגם למורים וגננות שאינם ברפורמה. 


 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2017