education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קורסים למנחי סדנאות ההתמחות
 

סדנת ההתמחות (סדנת הסטאז') היא אחד האמצעים המרכזיים שהמערכת מפעילה לטובת המתמחים. בסדנה ניתן לשמוע ממקור ראשון את קולם של עובדי ההוראה המתחילים. הנושאים והסוגיות העולים בסדנה משקפים תמונת מצב של איכות ההיקלטות במערכת החינוך, על הציפיות, על הקשיים ועל ההצלחות הכלולות בה. לנוכח חשיבותה של הסדנה, ברור גם הצורך להכשיר מנחי סדנאות מקצועיים ומיומנים.

סדנאות ההתמחות הפועלות במוסדות הכשרה מאוישות לרוב במנחים ותיקים, עתירי ניסיון ובעלי הכשרה מגוונת. מטרת הקורס למנחי הסדנאות היא לבנות מסגרת מקצועית-חברתית שתביא לידי ביטוי את הידע ואת הניסיון שמנחים ותיקים אלה צברו, ושתיצור מכנה משותף כלשהו ביניהם. הקורס נועד להקנות למנחים תפיסה מקצועית של התפקיד, להכיר להם כלי עבודה מגוונים ולהשביח את איכות הסדנאות לטובת המתמחים בהוראה. נוסף על כך, המפגש בין מנחים ממוסדות הכשרה שונים ומרוחקים הפרוסים בכל רחבי הארץ הוא בגדר מפגש חברתי ואינטימי על בסיס מקצועי, המשמש גם כבמה פורייה להחלפת דעות ולהתנסויות.


 

להלן התוצר שהופק בקורס להכשרת מנחים:  

 צוהר לסדנת ההתמחות בהוראה

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/08/2016