education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסגרות מאושרות להתמחות
 

רשימת מסגרות העסקה תוספתיות  מאושרות להתמחות

קול קורא למסגרות תוספתיות להתמחות תש"פההתמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל יסודי או במוכש"ר. מאושרת גם התמחות בבתי הספר שבפיקוח משרד העבודה ובמסגרת העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.


המסגרות המפורטות בהמשך אושרו כמסגרות  להעסקת מורים מתמחים בשעות תוספתית שאינן שעות תקן רשמיות , כיוון שעמדו בתנאי הסף שנדרשו על ידי המשרד. (מורה  המועסק במסגרת תוספתית, אינו עובד של משרד החינוך). 

יש לציין כי החונך למתמחה - בכל מקרה לא יכול להיות מועסק על ידי מסגרת תוספתית אלא מועסק בשעות תקניות בלבד, המדווחות למשרד.
הערה: הפיקוח המוכש״ר והמוסדות העל יסודיים רשאים כמובן להעסיק מתמחים, אך חובה לדווח עליהם למשרד החינוך, כיתר עובדי ההוראה.


החל משנת תשע"ט, הסטאז' בקונסרבטוריונים אינו מוכר להתמחות.


רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות התוספתיות המאושרות במגזר היהודי תש"פ : יתפרסמו בהמשך גופים נוספים.

 

אדם וסביבה

אדמה חינוך תרבות ואומנות

אור אבנר

בית ספר ראשית

בית ספר חורב

בית ספר יחיאל

בית ספר רמבם בית דגן

העמותה לקידום החינוך בגוש עציון

העמותה לקידום החינוך בעלי

יובל חינוך בעמ

יזמה יהדות זמננו מורשת העם

מועצה אזורית חוף השרון

מניפה מנוף לחיים

עמותת לביא

קיבוץ אפק

קיבוץ סאסא

קרן חינוך- בית ספר עפרה

 

 

רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות התוספתיות המאושרות במגזר הערבי תש"פ

 

אבו סנאן
טורעאן

יפיע

כפר יאסיף

כפר כנא

כפר מנדא
כוכב
כפר ברא
מזרעה

עילוט
פקיעין


קדם יסודי:


גני ילדים המוכרים על ידי משרדנו, יש להם סמל מוסד מוכר, משלמים שכר כדין ועומדים בכל כללי ההתמחות – הם המסגרות המאושרות להתמחות בגני ילדים

 

סיפור על במה-עירית בני ברק ואור יהודה

 


למידע נוסף ניתן לפנות לרכז הסטאז

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/06/2019