education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סיפורי מתמחים
 

מדי שנה, החל משנת תשס"ה, מקיים אגף התמחות וכניסה להוראה תחרויות סיפורי מתמחים. מטרת התחרות הינה לאפשר למתמחים לבטא את המתרחש בעולמם המקצועי ולאפשר לקוראים ללמוד על שנת העבודה הראשונה.

 

סיפורים אלה מאפשרים הצצה ייחודית ובלתי אמצעית אל מאחורי דלת הכיתה של מתמחים, בוגרי מכללות אקדמיות, מחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות, מכל המגזרים. המגוון הרב בין הסיפורים מלמד כי למרות השונות ביטוי הספרותי, רב המשותף בהתמודדות המקצועית הנדרשת מכל עובד הוראה מתחיל. חלק מהסיפורים זכו לעיבודים שונים, המחזות, מיקוד נושא לדיון בקבוצה או המחשות בימי עיון לחונכים

 

-2019 מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ט

מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ח-2018

מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ז-2017

מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ו-2016

מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ה -2015

מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ד-2014

 מתמחים בסיפור ובכרזה תשע"ג - 2013

 חוברת סיפורי מתמחים שנת תשע"ב - 2012

 מתמחים בכרזה - קובץ כרזות של מתמחים בהוראה תשע"ב 2012

 חוברת סיפורי מתמחים שנת תש"ע - 2010

 חוברת סיפורי מתמחים שנת תשס"ח - 2008

  מתמחים בכרזה - קובץ כרזות של מתמחים בהוראה תשס"ח 2008 

 חוברת סיפורי מתמחים שנת תשס"ז - 2007

 חוברת סיפורי מתמחים - שנת תשס"ו - 2006

 חוברת סיפורי מתמחים - שנת תשס"ה - 2005

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2019