education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה
 

תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה


 

מהות הכלי
תיק תוכנית לימודים הוא תיק מקוון המרכז את תוכניות הלימודים בכל שכבת גיל (גן-יב) בדגש על ידע, מיומנויות וערכים
מטרות הכלי
א. להציג תמונה של הנלמד בכל שכבת הגיל
ב. להדגים את הקשר בין הידע, המיומנויות והערכים בתוך המקצוע ובין המקצועות
ג. להציע מגוון חומרי הוראה-למידה
ד. להציג כלים דיגיטליים עדכניים ליצירת יחידות הוראה

אוכלוסיית היעד
א. "תיק תוכניות לימודים לגנים" - מיועד לגננים/ות
ב. "תיק תוכניות לימודים לבתיה"ס" – מיועד למורים/ות במערכת החינוך
ג. כל התיקים מיועדים גם לשותפים/ות (הורים, רשויות, מגזר שלישי).
מאפייני הכלי
א. כלי מקוון, ידידותי, זמין ונגיש
• מאפשר צפייה באתר גם באמצעות המובייל  (smartphone)
• הורדת החומר, עיבודו והדפסתו
ב. כלי דינאמי ימשיך להתעדכן ולהתפתח
• יכלול בהמשך גם את חטיבת הביניים והתיכון
• יועשר בחומרי למידה-הוראה-הערכה שנאתר
 
תכולת הכלי
א. פריסה של הנושאים המרכזיים, הידע, המיומנויות והערכים בתוכנית הלימודים
ב. חומרי הוראה, למידה, הערכה בהתאם לידע הנדרש
ג. סרטוני הדרכה להכנת יחידות הוראה ברוח הלמידה המשמעותית

שימושים אפשריים
הצגת התמונה השלמה בפני:
• למנהלים, למדריכים ולרכזי המקצוע - הכלי מאפשר לשוחח עם המורים על נקודות החוזק שלהם ועל האתגרים העומדים בפניהם ביחס לתוכניות הלימודים, לפיתוח המקצועי ולחומרי הוראה-למידה-הערכה שעומדים לרשותם
• לכלל המורים המלמדים בשכבה – הכלי מאפשר לבחון את הזיקות ביחס לידע, למיומנויות ולערכים בתוך המקצוע ובין המקצועות ולבנות ביחד תכנית כיתתית, יחידות הוראה אינטגרטיביות וכו'
• למורים המשלבים - הכלי מאפשר לבדוק היכן נמצא התלמיד המשולב ביחס לבי גילו ולבנות לו תוכנית מתאימה לשילוב
• לתלמידי הכיתה – הכלי מאפשר למורה להדגים את מה שהתלמיד צריך לדעת (ידע) ומה שעליו להיות מסוגל לעשות (מיומנויות), לשוחח עמם על משמעות הדברים ולעודד בניית תכנית עבודה אישית
• להורי הכיתה – הכלי יכול לשמש לאסיפת הורים ראשונה כדי לחשוף את ההורים לתמונה השלמה של כל מה שיילמד בכיתה
• למפתחי חומרים – הכלי מאפשר להכיר את עולם הידע הדורש פיתוח חומרים עדכניים

אוטונומיה
הזמנת הצוותים למימוש האוטונומיה באמצעות:
• הזמנתם ליזום, ליצור ולהגדיר איך יובילו ללמידה משמעותית (תוך כדי ארגון השעות, קבוצות הלמידה, המרחבים, שיטות ההוראה, חומרי הלמידה והערכה ועוד)
• הזמנתם לבחון את החומרים המוצעים, להתאים לצורכיהם, להיעזר ברעיונות ובהצעות בתהליך התכנון, היישום וההערכה

הקשר ללמידה משמעותית
• הכלי מהווה המשך ישיר ללמידה משמעותית ומאפשר רובד נוסף וחשוב בתהליך היישום
• הוא מדגים את התפיסה המוצגת ב:
o חוזר מנכ"ל למידה משמעותית
o ובאתר למידה משמעותית 
• הוא מעודד שימוש בחומרי הוראה-למידה כגון:
• מסע ללמידה משמעותית
• חוברת למידה משמעותית תכל'ס
• חוברת נתיבים להוראה משמעותית
• חוברת מסלולים אל למידה משמעותית 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2017