education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכים להתמודדות עם בעיות משמעת בכיתה
11 טכניקות למשמעת טובה יותר
 

המודל מבוסס על

 THE HONOR LEVEL SYSTEM

by Budd Churchward, 1995

 

לפניך 11 טכניקות שאת/ה יכול/ה להשתמש בהן בכיתתך, והן יעזרו לך בניהול כיתה יעיל ושליטה על המתרחש.

 

 1. מקוד תשומת הלב
  • בקש ורכז את תשומת ליבם של תלמידך לפני שהנך מתחיל ללמד.

  • חכה, ואל תתחיל עד שכולם יושבים בשקט, ואז תתחיל ללמד בקול יותר שקט מהרגיל.

 1. הוראות ברורות
  • חוסר ודאות מעלה את אי השקט של התלמידים בכיתה.

  • התחל כל שיעור באומרך לתלמידים מה עומד להתרחש בו, ומה יהיו המטלות שעליהם למלא.

 1. השגחה
  • המפתח לטכניקה זו הוא לנוע, להסתובב בכיתה בזמן שהתלמידים עובדים.

  • בדוק האם כל אחד התחיל, האם כולם בעמוד הנכון, עזור למי שזקוק לעזרה. התלמידים יעריכו מאוד את תשומת הלב האישית שלך ויהיו יותר מרוכזים .

 1. דוגמה אישית
  • "ערכים נתפסים ולא נלמדים". התנהגות סבלנית, מנומסת, נלהבת, משמשת דוגמה לתלמידים.

  • אם אינך רוצה שתלמידיך יצעקו, דבר בשקט…

 1. סימנים לא ורבלים
  • פעמון קטן, שילוב ידיים, עמידה שקטה ורצינית, כל אחד מהם יכול לשמש כ"סימן מוסכם" לבקשת שקט. הם בדרך כלל הרבה יותר אפקטיביים מצעקה…

 1. עיצוב הסביבה הלימודית
  • כיתה צריכה להיות מקום שנעים להיות בו. דאג לקישוט רלוונטי, מעניין וצבעוני, וגם לפינות אישיות של תלמידיך, כגון ימי הולדת ואף תמונות מחיי הכיתה.

 1. התערבויות מתונות
  • מורה יעיל ידאג לכך שתלמיד שהתנהג בצורה לא רצויה, לא יזכה בגין זה להפוך למוקד תשומת הלב של הכיתה.

  • קריאת שמו בשקט, נגיעה בכתפו תוך הסתובבות בכיתה, תגובה שקטה ורגועה, יחזירו אותו למשימתו, מבלי לערב את כולם.

 1. משמעת אסרטיבית
  • תקיפות ולא תוקפנות: גבולות וחוקים ברורים, וחיזוקים מתאימים, הופכים סוג זה של משמעת ליעילה ביותר.

 1. "מסר אני" אסרטיבי
  • מטרת טכניקה זו היא להבהיר לתלמיד מה מצופה ממנו: "אני מבקשת ממך", "אני רוצה ש… ". הדגש הוא על ההתנהגות הרצויה ולא על הבלתי רצויה.

 1. "מסר אני" הומניסטי
  • מסר זה הוא ביטוי של רגשות המורה נוכח התנהגותו של התלמיד. הוא כולל:

    א. תאור התנהגות התלמיד ("כשאתה מדבר יחד איתי"…)

    ב. השפעת התנהגותו על המורה ("אני חייב להפסיק ללמד")

    ג. הרגשות שמתעוררות אצל המורה ("דבר המתסכל אותי מאוד")

 1. משמעת חיובית
  • הצג חוקי התנהגות בכיתה בצורתם החיובית, ולא השלילית. לדוגמה: במקום "אסור לריב", "ניישב ויכוחים באמצעות שיחה"; במקום "בכיתה לא לועסים מסטיק", "השאירו את המסטיקים בבית".

  • התייחס אל החוקים כאל ציפיות שאותן אתה מצפה מתלמידיך.

  • השתמש בנדיבות בחיזוקים ובביטויי הערכה להתנהגות טובה: מילה טובה, חיוך, ולפעמים אף פרס קטן, יבטיחו את המשך השיפור.

נערך בידי: מיכלה שחר, נעמי ארנון (תשנ"ט)

ארבעה צעדים למשמעת טובה יותר

אפשר וכדאי לקבוע "מדיניות להתייחסות לבעיות משמעת בכיתה", ולדון בה עם התלמידים בראשית השנה.היא תאפשר לך, המורה, להיות עקבי וצפוי (שתי תכונות שהתלמידים מאוד מעריכים), ולתלמידים לדעת מראש מה "מחיר" ההפרעות, ולכן לבחור כיצד להתנהג…

צעד ראשון: תזכורת

זאת תזכורת ולא נזיפה.

"היה צלצול. כל המחברות צריכות להיות על השולחן". "יוסי ודני, כולם כבר התחילו לעבוד. עליכם להפסיק לדבר ולהתחיל גם".

צעד שני: הזהרה

זאת נזיפה. היא יכולה להיות בעל-פה או כתובה. בשני המקרים, מבהירים לתלמיד את ציפייתנו לגבי המשך התנהגותו, וגם את "חוק מחיקת ההזהרה" אם עד סוף היום הוא "חזר למוטב". הזהרה בעל-פה ניתנת אישית ובשקט. הזהרה בכתב ניתנת לתלמיד ביד, ותוקפה פג בסוף היום. הזהרה ניתנת באסרטיביות ולא בכעס.

צעד שלישי: הרשמה

רק לאחר שמולאו הצעדים 1 ו-2 ישלח המורה את התלמיד עם פתק הרשמה למזכירות ביה"ס. לכל בי"ס "תקנון הרשמות" משלו, ועל המורה לנהוג על פיו.

צעד רביעי: ברור אצל המנהל

צעד אחרון, וכדאי להמעיט בשימושו. מאידך – אם המורה נקט בצעדים

הקודמים, ודבר לא עזר, עליו להיות עקבי ולנקוט בצעד זה.

הערה:

 • קודם קובעים חוקי התנהגות בכיתה, בצורה חיובית, ואחר כך קובעים את הצעדים שננקוט עם המפרים אותם.

 • כדאי לתלות את החוקים ואת הצעדים במקום בולט בכיתה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/07/2015