education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קליטה מיטבית של מורים מתחילים
 

 

איכות ההוראה ואיכות המורה הם המנבאים החזקים ביותר להצלחתם של תלמידים. מנהלים מבטיחים הישגים טובים ע"י קליטה ותמיכה במורים טובים. לצורך זה ראוי לקיים, ברמה ארצית, מחוזית ובית-ספרית, תוכניות קליטה למורים המתחילים, תוכניות  שיהפכו בהדרגה לחלק מהתפתחות מקצועית לאורך הנתיבה המקצועית.

מה שמחזק את ההתמדה של מורים במערכת הן תכניות התפתחות מקצועית מובנות, עקביות ואינטנסיביות המאפשרות למורים מתחילים לצפות באחרים, להדגים את ההוראה שלהם בפני אחרים, ולהיות חלק מרשתות של קהיליות לומדות שבהן כל המורים חולקים ברעיונות ובשאלות, צומחים יחד ולומדים לכבד האחד את עבודתו של האחר וללמוד ממנה (Wong,2004 ). מחקרים מראים כי מורים שהמשיכו ללמד באותם בתי הספר גם אחרי שלוש שנות ההוראה הראשונות היו אלה שחשו הצלחה בעבודה עם התלמידים ואשר נהנו מתוכניות קליטה ותמיכה מקצועיות. מדובר במתן הזדמנויות לצמיחה מקצועית ולאינטראקציות עם עמיתים, מטלות וחובות הולמים ליכולותיהם כמתחילים, משאבים עשירים ומבנים בית ספריים התומכים בכלל בלמידת תלמידים בבית הספר( Johnson & Birkeland, (2003 לא אחת בתי ספר נוטים להציג בפני מורים מתחילים ציפיות שמהן משתמע שעליהם להתמודד עם כל תחומי הפעילות והאחריות והחובות של מורה ותיק. במקום זאת ראוי לתת למורים אלה זמן לצמוח, ולהתמודד עם הנושאים המידיים שמעסיקים אותם ובהם ניהול הכיתה, הנעת התלמידים, הבחנה בשונות בין תלמידים, הערכה ומדידה של למידה והתמודדות עם הורים( Britton et al., 1999).

במחקר בקרב מורים מתחילים בארה"ב (( Kardos et al., 2001נמצאו שלוש קטגוריות של תרבות קליטה מקצועית:  1) תרבות קליטה מקצועית ממוקדת מורים ותיקים, 2) תרבות קליטה מקצועית ממוקדת מורים מתחילים המתקיימת כשהם מהווים קבוצה משמעותית בבית הספר, ו- 3) תרבות קליטה אינטגרטיבית שבה מתקיימות בהתמדה שתי דרכי תקשורת על הוראה ולמידה בדגש על תמיכה, עידוד והדרכה של הוותיקים ומתוך הקשבה ונכונות ללמוד מן המתחילים. בתרבות זו דפוס התמיכה נמצא משמעותי, התקיימו תצפיות ומשובים רצופים ובונים והפגישות התמקדו בנושאים מקצועיים מרכזיים. בתרבות כזו יכולים המורים המתחלים ללמוד את מה שמצופה מהם ולעמוד בציפיות אלה, להיות מעורבים בחילופי שיח הדדיים על תכניות לימודים ועל הוראה ולקבל תמיכה על פי צרכיהם. 

יש כמה הנחות שניתן לראותן כחשובות בבניית תוכניות קליטה מיטביות ובהן:

  • כל מורה מתחיל צריך להשתתף בתוכנית קליטה פורמלית בת שנה אחת לפחות ואף יותר,
  • הוראה בשנים הראשונות היא זוהי התנסות הדורשת זמן רב ורצוי שתימשך יותר משנה אחת, כשהשנה הראשונה היא בעלת אופי ייחודי ומחייבת תמיכה והדרכה במקום העבודה,
  • תוכנית קליטה היא חלק מתהליך רחב של למידת מורים המתחיל בשנה הראשונה ונמשך לאורך כל הנתיבה המקצועית שלהם, ובמיטבה היא עשויה לטעת שורשים ללמידה לאורך הקריירה המקצועית,
  • יש נושאים/תחומים שמורים מתחילים צריכים ללמוד ולא יכלו ללומדם בתקופת ההכשרה, ולכך נדרשת תוכנית קליטה מושכלת,
  • משוב קבוע על הוראה ו/או על סטנדרטים של תחומי דעת מסייע להדריך את המורים המתחילים  בבניית ידע תוכן ובפיתוח כישורים פדגוגיים בתחום הדעת בהקשר הכיתתי שלהם.

מדיניות קליטה תצליח בתנאי שתיצור הזדמנויות ללמידה משמעותית ומתמשכת של מה שהיא מבקשת לקדם וליישם ( Carver, 2009). עם זאת החלטות והתוויית מדיניות לא יספיקו לכשעצמם למנוע נשירה ולשפר את ההוראה. מורים מתחילים עומדים בפני קשיים הניתנים לפתרון רק תוך כדי עבודה, תהליך המחייב הדרכה ותמיכה ממוקדות. לא די בחובת עבודה עם מורה חונך לאורך תקופת הקליטה בבית הספר או בגן הילדים;  יש צורך במדיניות ברורה המתווה את אופי ומשך התמיכה וכן כלים ומשאבים בעלי עדיפות המתאימים לכך.  נדרש גם מימון כדי לתמוך ולפתח את תוכניות הקליטה, וכן הזדמנויות להתפתחות מקצועית מתמשכת של החונכים. חונכות נחשבת למרכיב-ליבה של קליטה במקצוע. ידע חונכים דומה אמנם אך אינו זהה לידע מורים. גם אם רוב החונכים לומדים את התפקיד תוך כדי החונכות, וגם אם עליהם "לתפור" אותו למעשה על פי ההקשר, עדיין יש לכלול הכשרת חונכים כחלק מתוכניות הקליטה. המסע הנרקם משלב  ראשון של שיח מדיניות ברמה ארצית אל השלבים של הנעשה בבתי הספר ובכיתות הוא מסע ארוך, בלתי צפוי ומורכב. כדי להגדיל את הסיכויים לשינוי משמעותי ואפקטיבי בקליטת ובפיתוח של מורים מתחילים על קובעי מדיניות לבנות את מדיניות הקליטה בקפידה ותוך התחשבות במגוון הגורמים הפועלים בשלב מקצועי זה.

ביבליוגרפיה

Carver, C., (2009). Using policy to improve teacher induction: Critical elements and missing pieces, Educational Policy, 23(2), 295-328.

Harry K. Wong(2004). Induction Programs That Keep New Teachers Teaching and Improving, NASSP Bulletin December 1, 2013 97: 350-377

Moore Johnson, Sarah E. Birkeland. (2003).   Pursuing a “Sense of Success”: New Teachers Explain Their Career Decisions, American Educational Research Journal, 40 (3), 581-617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2014