education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סרטוני הדרכה למורים
ניהול שיעור
 

ניהול קונפליקט במהלך שיעור

כחלק מהעבודה היומיומית, מורים נתקלים בקונפליקט ובמחלוקת עם תלמידים, עם הורי תלמידים, עם צוות המורים ועוד. כדי לסייע לך להתמודד עם קונפליקטים אלו, לפנייך שני סרטונים, שמציגים שתי דרכים שונות להתמודדות עם אירועים המתרחשים בכיתה. בכל סרטון מוצגת גישה שונה, ותוצאה שונה.

 
 

ניהול שיעור ללא כתוביות הדרכה

 

משמעת בכיתה

למורה יש תפקיד בהצבת גבולות ברורים לטובת התלמיד. כאשר הגבולות והכללים עולים בקנה אחד עם התייחסות מכבדת לתלמיד וראיית צרכיו, ניתן לגייס את התלמיד ללמידה.
בכל אחד מהסרטונים דרך פעולה שונה ותוצאה שונה.

 
 

משמעת בכיתה ללא כתוביות הדרכה

 

אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של תלמידה


כמורים אנו פועלים בסביבה אינטנסיבית ודינמית מאוד. באופן טבעי, הדבר עשוי לגרום לנו לפעול מתוך דפוסים אוטומטיים, ולהקשות עלינו לעצור ולבחון לעומק מצבים שונים. כתוצאה מכך אנו עשויים להתמודד עם מצבים בהם איננו מבינים לעומק את המשמעויות והמניעים "שמאחורי" התנהגויות התלמידים והכך איננו מצליחים לתת להם מענה הולם ומקדם.  לפנייך שני סרטונים העוסקים בתגובתה של מורה להתנהגות התלמידה. 
 אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של תלמידה– כולל כתוביות הדרכה

 
 

אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של תלמידה– ללא כתוביות הדרכה

ריב בכיתה

הסרטון שלפניך מציג ארבעה אפשרויות להתמודדות המורה בקונפליקט בלתי צפוי בכיתה על רקע חברתי

ריב בכיתה-כולל כתוביות הדרכה

 
 

ריב בכיתה- ללא כתוביות הדרכה

 

פלאפונים בשיעור?

פלאפונים בשיעור?- קטגוריה מורים ומתמחים- ניהול שיעור. חונכים.

על פי חוזר משרד החינוך חל איסור מוחלט על שימוש בפלאפונים במהלך שיעור אלא אם הם עונים על צורך דידקטי. יחד עם זאת מורים רבים מתמודדים כיום עם בעיית הפלאפונים בכיתה וקושי ביישום הנוהל. הסרטונים שלפניך מציגים ארבעה סגנונות תקשורת שונים של אותה המורה בהתמודדות עם פלאפונים במהלך השיעור.

פלאפונים בשיעור?- כולל כתוביות הדרכה

 

 
 

פלאפונים בשיעור? ללא כתוביות הדרכה

עברית שפה קשה (מורה עולה בכיתה)

מורים עולים נתקלים באתגרים רבים עם כניסתם למערכת החינוך. אחד מהם הינו העמידה מול כיתה, כאשר קיימים פערי שפה בין במורה ובין התלמידים. הסרטון שלפניכם מציג שתי דרכים להתמודדות עם קשיי השפה בכיתה.

כולל כתוביות הדרכה:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להזמנת סרטונים במסגרת תוכנית סמ"ל עבור אנשי חינוך והוראה בכל הדרגים והתפקידים, יש להפנות לד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ואשת הקשר בין תוכנית סמ"ל לבין הל"ב, בכתובת:  sarasi@education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2017