education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סרטוני וידאו
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
הווידיאו משמש מזה שנים כלי לצורכי הוראה ולמידה בידי מורים בכיתה ובידי מורי מורים לצורכי הכשרה. התיעוד המצולם של פעילויות למידה והוראה בכיתה ו/או של תכני לימוד שונים, מאפשר צפייה איטית, בחינה של הנצפה והתייחסות אליו. הוראה באמצעות וידיאו היא הזדמנות להציג וללמוד תכנים שונים בצורה שיטתית עם חזרות לפי הצורך בדרך פשוטה יחסית, בדרך הממקדת את הלומד בגירויים רלוונטיים.


שימוש בווידאו בהוראה

קיימות דרכים רבות לנצל את הווידיאו כדי ליצור הנעה, לחזק זכירה ולמידה כוללת בקרב התלמידים. אך אין שיטה אחת מסוימת המתאימה לכולם. על המורה להתאים את השילוב של ווידיאו בהוראה לדפוסי הלמידה של תלמידיו. ראוי גם לזכור כי צפייה בווידיאו עשויה להיות התנסות סבילה ויש לנקוט בדרכי הוראה שיהפכו את הצפייה לקרש קפיצה לפעילות ולאינטראקציה. השאלה העומדת בפני המורה היא : האם קטע הווידיאו שנבחר לשימוש בשיעור הוא אכן תכליתי, תמציתי ויעיל לצורכי ההוראה והלמידה?


מערך שיעור המשלב חומרי ווידאו עשוי להתאים לפעילות הוראתית תוך הפעלתו בשלושה שלבים מובחנים:

  1.  שלב הצפייה וההכנה  מראש – מדובר בצפייה של המורה ובהכנת התלמידים לקראת החומר שבו יצפו, תוך הדגשת חלקים המציבים שאלות או מעלים אתגרים בפני הלומדים. ניתן גם לקיים תהליך של סיעור מוחות לקראת הצפייה;
  2. שלב הצפייה בפועל – מתבקש איזון בין צפייה שוטפת לבין יצירת הנעה. רצוי לאפשר לתלמידים לצפות ללא הפרעות כדי לא לפגוע בריכוז, ועם זאת לאפשר מטלות קלות במהלכה כדי ליצור מעורבות בנצפה;
  3. השלב שלאחר הצפייה – כאן אפשריות פעילויות שונות ומגוונות. ניתן להשתמש בתוכן כדי להתחיל בדיון מזוויות שונות, לקיים משחק תפקידים ועוד ועוד.

ניתן להשתמש בסרטי ווידיאו מוכנים או ליצור סרטי ווידיאו עצמאיים תוך שיתוף המורה והתלמידים, פעילות שעשויה להיות מאוד משמעותית ללומדים.


שימוש בווידיאו בהכשרת מורים

השאלה כיצד להכין מתכשרים להוראה לשימוש בטכנולוגיה היא נושא המצוי בבחינה מתמדת. אחת הדרכים שנמצאה יעילה בהטמעת טכנולוגיה לטובת רפלקציה על הוראה ושיפורה בקרב מתכשרים היא שימוש בווידיאו. צילום של שיעור או קטע ממנו והקרנתו בפני מתכשר, עמיתים ומורים מאפשר רפלקציה אישית וקבוצתית. נמצא כי הדבר עשוי אף להיות יעיל יותר ממטלות הכתיבה המקובלות .


הווידיאו מאפשר רפלקציה ביקורתית ודיון בתרומת הרפלקציה להערכת עבודת המתכשר ועבודת ההוראה המקצועית שלו. שימוש בווידיאו מעודד גם התפתחות וחיזוק של קהיליות מעשה. המתכשרים יכולים להבין את ערך העבודה המשותפת, את חשיבות הדיונים הקבוצתיים ואת התרומה של הערכת העמיתים סביב קטעי השיעורים המצולמים. 


הצפייה בקטעי שיעורים מצולמים מסייעת למתכשרים גם לראות כיצד הם מציגים את עצמם בפני הכיתה (או נראים בעיני התלמידים)וכיצד להשתפר בעניין זה בעזרת הערות עמיתים ומורים. זו גם דרך ללמוד ולהתנסות בשילוב טכנולוגיה בעבודה בכיתה, והזדמנות לפתח כישורים טכנולוגיים בסיסיים.


כדי להרחיב את  השימוש בווידאו בהכשרה לצורך עבודה שיתופית וטיפוח רפלקציה עצמית במטרה לשפור את ההוראה כדאי: (א) להקדיש זמן, אימון מיוחד ותמיכה בידע הטכני והפדגוגי של שימוש בכלי זה; (ב) להבטיח שהסגל מאומן ויכול להדגים שימוש בווידאו בהקשרי הוראה שונים; (ג) לכלול מרכיב של מיקרו-הוראה באמצעות ווידיאו בקבוצת עמיתים בתוכנית ההכשרה ובמסגרות ההתנסות המעשית.

 

סרטוני וידאו חינוכיים מהווים מקור משמעותי למידע ולהעשרת תהליך ההוראה. ניתן למצוא ברשת מגוון המלצות לסרטים אלו.
 
להרחבת הידע בנושא שימוש הוידאו בהוראה, ניתן לעיין בפורטל מס"ע שע"י מכון מופת.

 

 איך מורים לומדים מצילומי שיעורים-דו"ח פעילות-ריכז וערך סרגיי טלנקר, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

מקורות לעיון

Anderson, K., Kennedy-Clark, S., & Galstaun, V. (2012). Using video feedback and annotations to develop ICT competency in pre-service teacher education, AARE, Sydney, Australia.

Gill, L., & Dalgarno, B. (2008). Influences on pre-service teachers' preparedness to use ICTs in the classroom, PP at the "Hello! Where are you in the landscape of educational technology" Ascilite, Melbourne, Australia.

Mechling, L. (2005). The effect of instructor-created video programs to teach students with disabilities: A literature review, Journal of Special Education Technology, 20(2), 25-31.

Stockero, S.L.(2008). Using a video-based curriculum to develop a reflective stance in prospective mathematics teachers, Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 373-394.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/09/2019