education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 סרטוני הדרכה למתמחים
 
 

ראיון קבלה לסטאז' מול מנהלת

היחידה לסימולציה בחינוך, הפועלת במסגרת החוג להכשרת מורים, מציגה סרטון שיסייע לכם לעבור בהצלחה את ראיון העבודה אצל המעסיק הפוטנציאלי. לפניך שני סרטונים המציגים שני ראיונות עבודה שונים. באמצעות צפייה בסרטונים תוכלו לקבל דגשים חשובים, שיכינו אתכם לשיחה החשובה, ויעזרו להימנע מטעויות נפוצות. הניתוח המקצועי של התנהגות המתראיינות מספק טיפים, המסבירים כיצד ליצור רושם חיובי, להבליט יתרונות ולהגיע לראיונות מוכנים ובטוחים יותר.

 

 
 

ניהול קונפליקט במהלך שיעור

כחלק מהעבודה היומיומית, מורים נתקלים בקונפליקט ובמחלוקת עם תלמידים, עם הורי תלמידים, עם צוות המורים ועוד. כדי לסייע לך להתמודד עם קונפליקטים אלו, לפנייך שני סרטונים, שמציגים שתי דרכים שונות להתמודדות עם אירועים המתרחשים בכיתה. בכל סרטון מוצגת גישה שונה, ותוצאה שונה.

 
 

ניהול שיעור  ללא כתוביות

 

שיחה בין מורה והורה

 כחלק מהעבודה היומיומית, מורים נתקלים בקונפליקט ובמחלוקת עם תלמידים, עם הורי התלמידים, עם צוות המורים ועוד.

לפניך שני סרטונים שמציגים שתי דרכים שונות להתמודדות עם מחלוקת בין מורה ואמא של תלמידה. בכל סרטון מוצגת גישה שונה ותוצאה שונה.

 
 

 מתן משוב ללא כתוביות

יום הורים

 

שיחתו של המורה, עם ההורה והתלמיד היא הזדמנות נפלאה לשימור ולקידום המצב הקיים, יחד עם זאת המפגש עשוי להיות טעון, ולעורר תחושות לא נעימות בקרב תלמידים, הורים ומורים.

על מנת לסייע לך לנהל שיחות דומות באופן מיטבי, הכנו עבורך שני סרטונים, המדגימים דרכים שונות לניהול שיחות מסוג זה.

בכל סרטון מוצגת דרך שונה ותוצאה שונה.

 
 

סרטון יום הורים ללא כתוביות

 

שיחה פרטנית של מורה עם תלמיד

תקציר: לטיב הקשר של המורה עם תלמידיו, השפעה רבה על הצלחתם הלימודית של התלמידים, התנהגותם, וכן השפעה על רווחתם הנפשית, ועיצוב דמותם של התלמידים. יחד עם זאת, במסגרת עבודת היומיום האינטנסיבית, המזמנת קונפליקטים רבים בין מורים ותלמידים, קשה מאוד ליצור קשרים קרובים ומטיבים עם התלמידים.

על מנת לסייע לך בכך, יצרנו עבורך שני סרטונים, המציגים שיחות אישיות של מורה ותלמיד, בעקבות התנהגות לא נאותה של התלמיד במהלך שיעור.

בכל אחד מהסרטונים דרך פעולה שונה ותוצאה שונה.

 
 

מורה תלמיד בשיחה פרטנית. ללא כתוביות

 

שיחה בין מורה לסייעת

 

העבודה בכיתות חינוך מיוחד עשויה להיות קשה ומורכבת ביותר, ומטבע הדברים אנשי המקצוע
 השונים עשויים להיתקל במחלוקות מקצועיות.

מתוך הקושי הכרות בכך, לא פעם אנשי מקצוע נמנעים מהתמודדות עם מחלוקות עם עמיתיהם,
וכתוצאה מכך המתיחות והתסכול בין אנשי הצוות גוברים. 

 

על מנת לסייע לך בכך, יצרנו עבורך שני סרטונים, המציגים שיחות בין מורה חדשה 
לסייעת מנוסה  על רקע מחלוקות מקצועיות בניהן.
בכל אחד מהסרטונים דרך פעולה שונה ותוצאה שונה.

 
 

שיחה בין מורה לסייעת ללא כתוביות

 

משמעת בכיתה

למורה יש תפקיד בהצבת גבולות ברורים לטובת התלמיד. כאשר הגבולות והכללים עולים בקנה אחד עם התייחסות מכבדת לתלמיד וראיית צרכיו, ניתן לגייס את התלמיד ללמידה.
בכל אחד מהסרטונים דרך פעולה שונה ותוצאה שונה.

 
 

משמעת בכיתה ללא כתוביות הדרכה

 

שיחה אישית עם תלמידה

כל איש/אשת חינוך למד/ה ושמע/ה שוב ושוב כי יחסים חיוביים, המבוססים על אמון ותמיכה, בין מורה לתלמיד/ה מסייעים לתחושת הביטחון של התלמיד/ה, מקדמים את הישגיו/ה, משפרים מיומנויות חברתיות, מסייעים לתלמידים לעמוד בהצלחה מול אתגרים לימודיים, רגשיים והתנהגותיים וכו'. 
בפועל קיומו של קשר חיובי ותומך בין מורה ותלמיד/ה הוא משימה מורכבת. לא פעם תלמידים נותרים אדישים, נסוגים או מתריסים אל מול ניסיונות מוריהם להתקרב ולסייע להם. 
מתוך הבנת הקושי איתו מתמודדים מורים/ות בניסיון ליצור קשר רגיש ותומך עם תלמידיהם/ן, ומתוך ידיעה כי קשר שכזה הוא הכרחי, יצרנו עבורך שני סרטונים המדגימים כיצד ניתן לנהל שיחות אישיות עם תלמידים כניסיון ליצור קשר מטיבי:

 
 

שיחה אישית עם תלמידה ללא כתוביות הדרכה

 

שיחה אישית עם הורים על רקע קשיים של בנם

 

שיחה עם הורים על קשיים של ילד, היא שיחה רווית מתחים ורגישויות, שעשויה להוביל להתנגדות רבה מצד ההורים, ולחוסר שיתוף פעולה בין צוות ההוראה להורי התלמיד. על מנת לסייע לכם בניהול שיחות טעונות אלה באופן מיטבי, ובהשגת שיתוף פעולה של ההורים, לטובתו של התלמיד, יצרנו עבורכם שני סרטונים המציגים שיחה של יועצת ומחנכת עם הורים , על רקע קשיים של בנם.
בכל אחד מהסרטונים דרך פעולה שונה ותוצאה שונה.

 
 
 
 

להזמנת סרטונים במסגרת תוכנית סמ"ל עבור אנשי חינוך והוראה בכל הדרגים והתפקידים, יש להפנות לד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ואשת הקשר בין תוכנית סמ"ל לבין הל"ב, בכתובת:  sarasi@education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2016