<
חינוך - education מחוז תל אביב - חינוך ללא הפסקה
 
   
 
 
 
 
 
 
עובדי כח אדם בהוראה
 
 

מועדי קבלת קהל: ימים ב', ד' בין השעות 13:00 – 17:30

מס' פקס: 03-6896330

 

שם

תפקיד

סוג שירות

טלפון

כתובת מייל

חוה לבה

מנהלת גף כא"ב

 ניהול גף כא"ב

  פיטורין פדגוגיים

 • פיטורין מינהליים
 • ועדות משמעת
 • היתרי עבודה פרטיים
 • טיפול בבעיות חריגות

6896317- 03

havale2@education.gov.il

חנה בקיש

ס/מנהלת גף כא"ב

ומנהלת מחלקת פרישה.

פרישת גיל- 67

פרישה מרצון 60 – 67

פרישה מוקדמת 50 – 60 (משתנה בהתאם למדיניות האוצר).

הקפאת זכויות לעובד שצבר לפחות 120 חודשי עבודה בפועל ובוטח בפנסיה תקציבית.

פיצויים עקב התפטרות.

שמירת רציפות זכויות.

החזר פיצויים.

הגדלת שירות (תוספת אחוזים לפנסיה).

6896320 - 03

hanaba@education.gov.il

שולי איבן

טלרית

טיפול בעו"ה המלמדים ב אזורים:

הרצליה

כפר שמריהו

קרית אונו

 שיבוץ עו"ה.

קביעת דרגה, ותק מקצועי, ותק צה"ל וגמולים.

טיפול בבקשת חופשה בתשלום.

טיפול בבקשת חופשה ללא שכר.

טיפול בבקשה לשנת שבתון.

טיפול בבקשת העברה.

טיפול ברכישת זכויות לגמלה.

הוצאת פרטי שירות (למורים מתחת לגיל 60).

הפניה לבדיקות רפואיות.

6896318- 03

shulieb@education.gov.il

תפקידים נוספים

טיפול במכרזי ניהול.

טיפול בנפגעות רפורמה (מורות שלימדו בכתות ז-ח ועברו ללמד בכתות א'-ו').

קבלת היתר ממשרד העבודה לפיטורין/לשיבוץ מורות בהריון.

ריכוז הטיפול באופק חדש.

 

סיגל מורד

טלרית

o טיפול בעובדי הוראה המלמדים באזורים:

o בת-ים, אזור.

o טיפול במורי של"ח

o טיפול במורים מדריכים.

o טיפול בעו"ה נפלטים.

 • שיבוץ עו"ה.
 • קביעת דרגה, ותק מקצועי, ותק צה"ל וגמולים.
 • טיפול בבקשת חופשה ללא שכר.
 • טיפול בבקשה לשנת שבתון.
 • טיפול בבקשת העברה.
 • טיפול ברכישת זכויות לגמלה.
 • הוצאת פרטי שירות למורים עד גיל 60.
 • הפניה לבדיקות רפואיות.

6896325- 03

sigalav@education.gov.il

מיכל הוכמן

טלרית

טיפול בעובדי הוראה המל מדים באזורים:

 • רמת גן
 • גבעתיים

כנ"ל

6896326- 03

micalho@education.gov.il

מירי אלון

טלרית

טיפול בעו"ה

המלמדים בעיר

 • ת"א.

כנ"ל

6896321- 03

mirial@education.gov.il

אברהם ידיד

טלר

טיפול בעובדי

הוראה המלמדים באזורים:

o רמת השרון.

o חולון.

 • שיבוץ עו"ה.
 • קביעת דרגה, ותק מקצועי, ותק צה"ל וגמולים.
 • טיפול בבקשת חופשה ללא שכר.
 • טיפול בבקשה לשנת שבתון.
 • טיפול בבקשת העברה.
 • טיפול ברכישת זכויות לגמלה.
 • הוצאת פרטי שירות למורים עד גיל 60.
 • הפניה לבדיקות רפואיות.

6896324- 03

aviya@education.gov.il

תפקיד נוסף

תשלום פיצויים למורים לא קבועים.

טיפול בהסמכה להוראה (למורים קבועים/מורים פרא רפואיים)

רינה קיסוס

טלרית

טיפול באזורים:

 • בני ברק
 • אור יהודה

כנ"ל.

6896323- 03

rinaki@education.gov.il

אורי פרידמן

 

 

 

 

 

 

 

 

טלר -  במחלקת פרישה

 

פרישת גיל- 67

פרישה מרצון 60 – 67

o פרישה מוקדמת 50 – 60 (משתנה בהתאם למדיניות האוצר).

o הקפאת זכויות לעובד שצבר לפחות 120 חודשי עבודה בפועל ובוטח בפנסיה תקציבית.

o פיצויים לאחר לידה.

o שמירת רציפות זכויות.

o החזר פיצויים.

o הגדלת שירות (תוספת אחוזים לפנסיה).

6896327 -03

orifr@education.gov.il

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2014