education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
קמפוסים להכרת אזור חדש
 

 

 

המכללה האקדמית בוינגייט:

 

בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי במכללה האקדמית בוינגייט

אנו מזמינים את מדריכי הטיולים במערכת החינוך להשתתף בהכשרות אזוריות שיתקיימו בחודשים הקרובים:
 
קמפוס שרון ומישור חוף דרומי
יתקיים בתאריכים  14-19/6/15
מחיר הקמפוס: 1400
מרכז ההכשרה: איתמר ארבל

לפרטים נוספים והרשמה:  טל. 09-8639263 או 09-8639254
דוא"ל: secshivuk@wincol.ac.il

 

 

 

בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי במכללה האקדמית בוינגייט
אנו מזמינים את מדריכי הטיולים במערכת החינוך להשתתף בהכשרות אזוריות שיתקיימו בחודשים הקרובים:
 
קמפוס ירושלים
יתקיים בתאריכים  19/7/15-6/8/15
מחיר הקמפוס: 2200
מרכז ההכשרה: ארז ברטמן

לפרטים נוספים והרשמה:  טל. 09-8639263 או 09-8639254
דוא"ל: secshivuk@wincol.ac.il

 

 

 

החברה להגנת הטבע:

 

קמפוס להכרת אזור "שפלת יהודה, הרי יהודה ושומרון"

קמפוס מוכר לתוספת אזור שפלת יהודה, הרי יהודה ושומרון"  לתעודת מדריך טיולים למערכת החינוך . בדגש ערכי שמירת טבע וסביבה ועיבוד הידע הנרכש להדרכה.

תאריכים: יום א' 2.8.15 – יום ו' 7.8.15 (ללא לינה).
מרכז ההכשרה: חיליק אברג'יל
ההכשרה בקמפוס תכלול הכרות מעמיקה עם הרקע הגיאוגרפי, הפיסי, הביולוגי וההיסטורי של האזור, יחד עם הכרת מסלולי הטיול. בקמפוס יינתן דגש על עיבוד הידע הנרכש והתאמתו להדרכת טיולי מערכת החינוך.
מספר המקומות מוגבל. תינתן עדיפות למדריכי הטיילות החינוכית של החברה להגנת הטבע.
מחיר: 1450 ₪ + 100 ₪ דמי רישום.
•  קיום ההשתלמות מותנה במספר הנרשמים.
•  לא כולל לינה וכלכלה.
•  הקמפוס משולב בהכשרת מדריכים צעירים של החברה להגנת הטבע

לפרטים והרשמה - מחלקת הכשרה, החברה להגנת הטבע
טל. 03-6388708 פקס. 03-6889070  דוא"ל  kursim@spni.org.il

לטופס ההרשמה לחצו כאן

 

 

 

קמפוס להכרת אזור "כרמל וחופו"

 


תאריכים: יום א' 6.12.15 – יום ו' 11.12.15 (ללא לינה).
מרכז ההכשרה: אהד מאס
ההכשרה בקמפוס תכלול הכרות מעמיקה עם הרקע הגיאוגרפי, הפיסי, הביולוגי וההיסטורי של האזור, יחד עם הכרת מסלולי הטיול. בקמפוס יינתן דגש על עיבוד הידע הנרכש והתאמתו להדרכת טיולי מערכת החינוך.
מספר המקומות מוגבל. תינתן עדיפות למדריכי הטיילות החינוכית של החברה להגנת הטבע.
מחיר: 1450 ₪ + 100 ₪ דמי רישום.
•  קיום ההשתלמות מותנה במספר הנרשמים.
•  לא כולל לינה וכלכלה.
•  הקמפוס משולב בהכשרת מדריכים צעירים של החברה להגנת הטבע
 
לפרטים והרשמה - מחלקת הכשרה, החברה להגנת הטבע
טל. 03-6388708 פקס. 03-6889070  דוא"ל  kursim@spni.org.il

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2015    

עדכוני rss