education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
שמות, מיון והכללה בשלולית החורף
תעודת זהות
 

שם השיעור: שמות, מיון והכללה בשלולית החורף

מקצוע הוראה: לשון והבעה

כיתה: ג - ד

פרק הלימוד: כישורי שפה – שמות עצם שמות תואר.

מושג ותופעה: זיהוי ושימוש בשמות עצם ושמות תואר.

רציונאל: ריבוי העצמים והתופעות שניתן לזהות בשלולית החורף יאפשרו להמחיש עד כמה השהיה בחוץ מזמנת אפשרויות ללימוד והדגמה.

סוג ההתנסות:  תצפית, איסוף מידע , מיון לפי סדר א-ב.

שיעור הכנה: חזרה על נושא חלקי הדיבר (שם עצם, שם תואר, יחיד, רבים, זכר, נקבה, חי, צומח, דומם).

שיעור עוקב: סיכום השיעור, הצגת ממצאים. הצעה למכתב לעירייה על ההשקעה בשיפוץ האתר.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

מערכי שיעור:

  שמות מיון והכללה בשלולית החורף

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss