education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכונות חומרים
תעודת זהות
 

שם השיעור: תכונות חומרים

מקצוע הוראה: מדעים

כיתה: ב'

פרק הלימוד: עולם החומר

מושג ותופעה: חומרים ותכונותיהם

רציונאל: העולם עשיר בחפצים ובחומרים שאינם זמינים בכיתה. מפגש עם החפצים והחומרים יאפשר לתלמידים לבחון את תכונות החומרים ולעמוד על הקשר שבין סוג החפץ לטיב החומר ממנו הוא עשוי. כך יבינו התלמידים את משמעות החומר ותכונותיו.

סוג ההתנסות: חקירה

שיעור הכנה: הנחיות לגבי דרכי החקירה בשטח.

שיעור עוקב: תערוכת ממצאים; אבחנה בין חפץ לבין חומר; קשרים בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

מערכי שיעור:

  זיהוי חפצים וחומרים בגינה בנצרת

  זיהוי חפצים וחומרים בפארק באשדוד

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss