education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
בעיות מילוליות בכפל
תעודת זהות:
 

שם השיעור: בעיות מילוליות בכפל

מקצוע הוראה: מתמטיקה

כיתה: ב'

פרק הלימוד: בעיות כפל

מושג ותופעה: חיבור וכפל

רציונאל: התלמידים למדו בכיתה לפתור בעיות בכפל והתאמנו בכתיבת בעיות מילוליות. על מנת להגיע להבנת משמעות הכפל יש לתרגל את  הנושא גם מחוץ לכיתה.

סוג ההתנסות:  תצפית, עבודת צוות.

שיעור הכנה: הדרכה בכיתה  לנקודת התצפית המדויקת, לימוד נושא הכפל, הבהרת מושגים: טור, שורות. חלוקת התלמידים לזוגות, הבנת משמעות הלמידה מחוץ לכיתה והגדרת שטח הפעילות.

שיעור עוקב: דפי עבודה נוספים  הבוחנים את הבנת משמעות הכפל.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

מערכי שיעור:

 שם השיעור: בעיות מילוליות בכפל 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss