education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
חישוב שטח מעגל
תעודת זהות:
 

שם השיעור: חישוב שטח מעגל

מקצוע הוראה: מתמטיקה- הנדסה

כיתה: ו'

פרק הלימוד: מעגל ועיגול

מושג ותופעה: רדיוס, מעגל, היקף מעגל, שטח מעגל.

רציונאל: התלמידים למדו את המושגים הקשורים למעגלים ולמדו לחשב שטח והיקף של מעגל,
הלימוד נעשה בצורה פרונטאלית באמצעות שאלות מילוליות במחברת. התלמידים עשו שימוש באמצעי למידה כמו מטר, על מנת למדוד רדיוס וקוטר, ובהמשך בעזרת המדידות חישבו היקף ושטח. פעילות מוחשית זו תסייע להם בהטמעת הנושא והבנתו.
בשיעור הם מתנסים בתרגול מוחשי של חישוב היקפים ושטחים של מעגלים.

סוג ההתנסות: תרגול חישוב שטח והיקף מעגלים בגדלים שונים

שיעור הכנה: הסבר על שטח ההתנסות.
לימוד המושגים .
לימוד מיומנות של חישוב שטחים והיקפים.

שיעור עוקב: הצגת  העבודות במליאה ושיתוף חברי הכיתה בעבודות.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

מערכי שיעור:

  חישוב שטח מעגל

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss