education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
התכונות הגיאומטריות של משפחת המרובעים
תעודת זהות
 

שם השיעור: התכונות הגיאומטריות של משפחת המרובעים

מקצוע הוראה: מתמטיקה

כיתה: ה-ו

פרק הלימוד: צורות וגופים

מושג ותופעה: תכונות משפחת המרובעים

רציונאל: הצורות הבסיסיות של ריבוע, מלבן, משולש ועוד, מוכרות לתלמידים ממשחקי צורות בגילאים נמוכים. אולם, עד שלב זה טרם עסקו התלמידים בהגדרת התכונות המאפיינות צורות אלו למשפחותיהם.בפרק הלימוד על צורות וגופים, עוסקים התלמידים בהכרת משפחת המרובעים תוך התייחסות לתכונותיהם הבולטות: מקביליות, מערך הזוויות.

איתור הצורות במרחב, תוך הגדרת תכונות יסוד על סמך המראה שלהן, יקל על הגדרת תכונותיהם.

סוג ההתנסות: חקירה

שיעור הכנה: חזרה על הגדרת המושגים: קווים מקבילים, זוויות.

שיעור עוקב: הגדרת תכונות

פיתוח ולווי: מנהלת הטיולים

 

 מערכי שיעור

 מגדל השמירה – בי"ס אביגדור, מגדל

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss