education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
פרספקטיבה
תעודת זהות
 

שם השיעור: פרספקטיבה

מקצוע הוראה: אומנות

כיתה: י"א

פרק הלימוד: אומנות הרנסנס

מושג ותופעה: פרספקטיבה כפי שמתגלה בציור של כביש ישר שלצידיו עצים

רציונאל: ציור מראה הכביש והעצים מחייב מעבר מתלת-מימד לדף שטוח ויוצר את האשליה האופטית של הפרספקטיבה. כלומר, שהעץ הרחוק הוא נמוך מהעץ הקרוב. התקדמות בכביש וציור נוסף ימחישו לתלמידים כי מדובר באשליה והעץ הרחוק 'הפך' לגדול.

סוג ההתנסות: השתתפות

שיעור הכנה: עיון בציורים חסרי פרספקטיבה לצורך העלאת הבעיה של מעבר מתלת-מימד לדף שטוח.

שיעור עוקב: הבנה שנקודת מגוז הנה אשליה אופטית שיוצרת תחושה של עומק במצע שטוח.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

מערכי שיעור:

  נקודת מגוז בנוף

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss