education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל עמוד עליון
איזור הגליל העליון, מפה 2 - הגליל העליון.
 

דרגת קושי: מטיבי לכת.

אורך המסלול: כ- 11 ק"מ.

סימון: כחול 2316, שחור 2317 (שביל ישראל).

תאור כללי:

תחילת המסלול מכביש מירון-צפת בין הק"מ 48-47, מחניון באר הוזים – נ.צ..1948-2667 המסלול הכחול יורד דרומה בסמוך לערוץ הנחל על תוואי דרך נוחה ורחבה כשמשני צידי הדרך עצי זית, אורן, ברוש ואלה.
לאחר כ-2 ק"מ חולף על פני עין פועם הנמצא ממערב בסמוך לערוץ נחל עמוד. לאחר כחצי ק"מ נוספים מגיעים למפגש הנחלים עמוד – מירון. מפגש עם שביל שחור המגיע ע"ג גשרון מכוון מערב. ההליכה מכאן ודרומה בתוך צל עצים, בחלקם - דולבים רמי צמרת. מצידו השני של הערוץ נראים בתי המבטשה ותחנות קמח עד להגעה למפגש עם נחל שכוי המגיע מכיוון צפת וברכות שכוי – לאחר כ-3 ק"מ.
ברכות שכוי הינן רדודות וניתן לשכשך במימיהן. מברכות שכוי המסלול (שחור) ממשיך דרומה באפיק הנחל. ההליכה מכאן היא בטור עורפי המקשה על תנועה מהירה, בין עצי חורש טבעי המצל על המסלול עד שיח' כויס – שבו קבר עתיק. כ-100 מ' לאחר הפניה לעין כובס, נפגשים עם זרימת המעיין המלווה אותנו לאורך כמה מאות מטרים בתוך ערוץ נחל עמוד. המסלול ממשיך דרומה תוך שהוא חוצה מידי פעם את האפיק מצד אל צד בתוואי צר וחשוף ואחרי כ- 1 ק"מ המסלול מטפס בעליה תלולה ומסתייע במעקות ביטחון מעל ערוץ הנחל וממשיך עד המפגש עם נחל סתר הנשפך אליו ממערב. במקום קיים סולם שניתן בעזרתו לחזור לערוץ נחל עמוד או שניתן להמשיך במסלול עוקף עין סתר מצפון, היורד אל הערוץ. בעין סתר זרימת מים חלשה בין עצי הזית – מקום יפיפה. המשך המסלול דרומה באפיק נחל עמוד עד סיומו ליד כביש כורזים-קדרים (85) ליד סימן ק"מ 40.
המסלול מוצל עד עין סתר ומשם דרומה חשוף לסירוגין. בק"מ האחרון הליכה בדרך 4X4.

סכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי בינונית, ארוך, המשלב הליכה לאורך הקטע העליון של נחל עמוד שהינו בעל קירות גבוהים, תוך מעבר ליד נקודות זרימה של מים ופינות חמד, בין עצי חורש טבעי על תוואי דרך נוחה המסתיים ליד הכביש של כורזים. מומלץ להליכה כמתואר.
יש לסיים את ההליכה בחניון הנמצא ממזרח למסלול ולא לעלות על הכביש הסואן.

נוף, טבע ונקודות חן:

עין שכוי, עין כויס, עין סתר.
חורש טבעי ועצי הדולב.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה – בכביש מירון צפת (89) בק"מ 48-47 בחניון הוזים. נ.צ.1948-2667.
איסוף בחניון היוצא מכביש קדרים – עמיעד (85) ליד אבן ק"מ 40. נ.צ. 1956-2576. המסלול אורכי.

משך ההליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 7 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ-8 שעות לפני חשכה.

מקומות מומלצים להפסקה/חניה:

ברכות שכוי, שיח' כויס, עין סתר בחניון בסיום.
באזור מוצל לכל אורך המסלול בתנאי שלא עוצרים את התנועה.

שילוט והכוונה במסלול:

כחול 2316 ושחור 2317. מפגש עם שחור 2322 המגיע ממערב בנחל מירון, לאחר מכן עם ירוק 2314 המגיע ממזרח בנחל שכוי. בהמשך מפגש עם כחול 2103 המגיע ממזרח מעין כובס ועם כחול 2325 המגיע ממערב בנחל סתר.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

זהירות בחציית כביש 89 בתחילת המסלול. זהירות בחציה של הערוץ והשימוש במעקה הברזל ובירידה בסולם לאפיק ליד עין סתר.

קליטה - קשר:

תקין למעט מספר נקודות בעייתיות בערוץ.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

רגלי לתחילת או סוף המסלול.

נקודת מילוי מים:

אין. יש לבוא מצוידים בהרבה מים.

מתקנים לאורך המסלול ותקינותם:

מעקה ברזל וסולם ברזל בחציה של הערוץ ליד עין סתר-זהירות.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

התייבשות כתוצאה מתכנון לקוי של מים.
פציעות בשל החלקה לאחר מגע עם מים או בעת גשם.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss