education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל ציפורי
אזור גבעות אלונים - שפרעם. מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ- 3.5 ק"מ.
סימון: כחול 4111.

תאור כללי:

המסלול מתחיל בכעביה הדרומית ועובר לאורכו של נחל ציפורי בבקעה צרה ומאורכת ובשטח מישורי יחסית. הנחל איתן ולצידו בבקעה, מטעי פרי ושטחי פלחה מעובדים. מסביבו התיישבות בדואית. באפיק הנחל ובגדותיו צמחיית נחלים. לאורכו של המסלול ניבנו בעבר מספר טחנות קמח (שפעלו בכוח זרימת מי הנחל). בתחילת המסלול מעין עין יבקע שעליו נבנתה בריכת אגירה להרמת מפלס המים שהוזרמו לאמה המובילה אותם לטחנות הקמח שבהמשך. מעין יבקע ממשיך המסלול בכוון זרימת הנחל עד לטחנת קמח הנזירים - מבנה יפה ששרד כמעט בשלמותו. המסלול ממשיך אל שרידי הטחנות בגבעות עליל ומסתיים במגרש חניה ליד ביה"ס בראס עלי.המסלול ברובו חשוף.

סיכום דגשים והמלצות:

מסלול ברמת קושי קלה, המשלב נוף חורשות אלונים, בוסתנים וצמחיית נחלים, מעין, בריכת אגירה ,אמות מים, טחנות קמח וזרימת מים כל השנה. המסלול אפשרי להליכה משני הכוונים.

נוף טבע ונקודות חן:

עין יבקע, טחנות הקמח, בריכת המים, האפיק השופע צמחיה ומים זורמים.

עונות מומלצות לטיול :

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה בכעביה. איסוף במגרש חניה ליד ביה"ס ראס עלי.המסלול אורכי.
הגעה לכעביה דרך צומת זרזיר בכביש לצומת המוביל (77). הגעה לראס עלי דרך כביש צומת זבולון - צומת סומך (70).

משך זמן ההליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ - 3 שעות.עיתוי אחרון לכניסה כ- 4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה / חניון:

בעין יבקע ובטחנת קמח הנזירים וליד ביה"ס ראס עלי.

שילוט והכוונה במסלול:

קיים שילוט משתי הכניסות למסלול.שביל ישראל עובר במקביל למסלול בדופן הצפונית של הביקעה וחופף את המסלול בעין יבקע ובעליה לראס עלי.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בעין יבקע סכנת נפילה וטביעה - אין להתקרב לשפת הבריכה.בטחנת הנזירים המדרגות והגג ללא מעקה - יש לעלות בזהירות ולא לטפס לגג הטחנה.הגשר לטחנת הנזירים ללא מעקה- אין להתקרב לשפתו מחשש לנפילה. מי הנחל מזוהמים ואסורים לשתיה.

קליטה -קשר:

קשר תקין לאורך כל המסלול.

דרכי הפינוי (רגלי, או רכוב):

קיימת דרך עפר לאורך המסלול ,עבירה לרכב 4X4.

נקודות מילוי מים:

אין. יש לבוא מצויידים במים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss