education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל הזאכי
אזור בקעת בית ציידא. מפה 1 - חרמון, גולן ואצבע הגליל.
 

דרגת קושי: רגיל - נוהל חציית גבים.
אורך המסלול: כ- 2 ק"מ.
סימון :ירוק - 1567 .

תאור כללי:

תחילת המסלול (עפ"י שילוט קיים) במעבר בסבך צמחי פטל (נ.צ. 2559 - 2105) כניסה לערוץ נחל הזאכי. המסלול כחול 1567 עובר בערוץ איתן תוך מעבר קטעים סבוכי צמחיה עשירה ומגוונת כגון ערבה, הרדוף, פטל וגפן. לאורך תוואי הנחל קיימים סלעים מתחת לפני המים שהינם מכשול בלתי נראה ומחייב הליכה זהירה. המסלול עובר ב3 בריכות מים המחייבות שחיה. (הבריכות באורך של כ- 25 מ' וחציית הבריכות רק על פי נוהל חציית גבים!). המסלול יוצא מהנחל ליד משאבות המים שבחורשה וממשיך בדרך העפר מזרחה לנקודת ההתחלה. המסלול מוצל ברובו.

סיכום - דגשים והמלצות :

המסלול בדרגת קושי בינונית ומעלה עקב סבך הצמחיה הסלעים ובריכות המים העמוקים (מעל 2 מ') .
יחודו של המסלול בהיותו נתיב מים לכל אורכו ובסבך צמחיה יפה ומגוונת.
חובה להקפיד לנוע בערוץ המרכזי ולהימנע מסטייה ליובלים המתנקזים לערוץ.
הליכה ממזרח למערב. מתאים להליכה בעומס חום כבד.

נוף, טבע ונקודות חן :

ערוץ שופע מים במשך כל השנה ושיפעת הצמחיה הרבה והמגוונת.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה למעט החורף.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים :

ירידת הרכב לשטח במפגש דרך העפר היוצאת מכביש עוקף כנרת מזרח (92) בין הק"מ ה-24 לק"מ ה-25 שבמפגש עם המסלול ירוק 1566 לאחר כ- 800 מ' פניה צפונה ונסיעה עד לנ.צ. 2558 - 2105 , מפגש עם מסלול 1567.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה :

כארבע שעות. עיתוי כניסה אחרון כ- 5 שעות טרם חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

בנקודת ההורדה והאיסוף וכן בחורשה ליד המשאבות.

שלוט והכוונה במסלול:

ירוק .

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

סבך צמחיה, סלעים בלתי נראים ובריכות מים - חציית הבריכות רק על פי נוהל חציית גבים.

קליטה - קשר:

קשר תקין לכל אורך המסלול.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

אין פינוי לצידי המסלול למעט כ- 500 מ' טרם סיומו.

נקודות מילוי מים :

אין. יש להצטייד במים מראש.

ציוד מיוחד:

ציוד שחיה, חבלים וציוד איטום מכשירי הקשר נשק וע"ר

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss