education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצד תמר – מעלה חצרה – המכתש הקטן
אזור צפון מזרח הנגב. מפה 14 צפון הערבה ומזרח הנגב
 

דרגת קושי:  מטיבי לכת

הגבלת גיל:  מכתה ח' ומעלה

אורך המסלול:  13 ק"מ

סימון: כחול 14143 ביציאה מהמכתש הקטן שביל ישראל ואדום 14155

 

תאור כללי:

מסלול מדברי, הררי קשה, העובר בתוואי נוף משתנים באופיים הגאוגרפי /טופוגרפי המשפיעים על דרגת הקושי בהליכה.

המסלול ניתן לחלוקה לשני קטעים:

ממיצד תמר ועד למצפה חצרה – כ-6 ק"מ.

ממצפה חצרה ועד לפתח המכתש הקטן כ-7 ק"מ.

תחילת המסלול במיצד תמר. במקום שרידים מתקופת בית שני. המשכו בצידו הדרומי של כביש 25, חציית הכביש מומלצת במעביר המים שסמוך למיצד.

בחלקו הראשון, המסלול בדרגת קושי נמוכה מזו של השני, אך גם בו, במרבית הזמן, ההליכה היא בטור עורפי עם ירידות תלולות, במיוחד לנחל צפית והערוצים בהמשך. בערוץ נחל צפית, מומלץ לסטות ימינה (צפונה) כ-250 מטר עד לגבי "עין צפית", המלאים מים במרבית השנה. במקום ניידות קשה, המותנת במצב המים בגבים. העליה לרכס חצרה, לקראת הירידה למכתש, מתונה יחסית אם כי ארוכה ובשטח פתוח שלעיתים נושבות בו רוחות המקשות על ההליכה.

חלקו השני, מתצפית המכתש – נוף מרהיב ביופיו הפונה למכתש הצבעוני ולכל סביבתו עד לערבה ומזרחה ממנה. הירידה לעבר המכתש תלולה, צרה ומחייבת תשומת לב וערנות מיוחדת. בסיור המכין יש לקבוע נקודות סיוע ותמיכה לתלמידים. יש לחדד תשומת לב, לסימון המסלול, בשלב בו המסלול הכחול מתנתק מהדרך המשובשת המקבילה לו. בהמשך יש לשים לב לשינוי נתיב של מסלול ההליכה בשל שטפונות שקרעו את הדרך. החיבור עם נחל חצרה והיציאה מהמכתש נוחים וקלים.

המסלול חשוף לכל אורכו.

 

סכום דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי גבוהה. מחייב הערכות מתאימה גם בשל אורכו. ההליכה במרבית הזמן בטור, גוזלת זמן רב. לאורך המסלול נקודות ענין רבות המחייבות עצירה ושהייה. מומלץ להליכה מצפון לדרום. מחייב נעלי הליכה חזקות.

 

נוף, טבע ונקודות חן:

מיצד תמר בתחילת המסלול, תצפית הקפית מהחורבה שבנ.ג. 455 שבתחילת המסלול, הירידה לנחל צפית ועין צפית, מצפה המכתש במעלה חצרה, אתרי החול הצבעוני במכתש.

 

עונות מומלצות לטייל:

סתיו, חורף, אביב. תשומת לב לימי עומס חום או מנגד צפי לשטפונות.

 

המלצות למקומות להורדת ואיסוף מטיילים:

הורדה במיצד תמר נ.צ. 1730-0485. חציית כביש 25 מתחתיו, במעביר המים. איסוף בפתח המכתש הקטן – ניתן להגיע עם אוטובוסים. המסלול אורכי.

 

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה ויציאה מהמסלול:

כ-8 שעות. תשומת לב מיוחד לימים קצרים. עיתוי אחרון לכניסה 9 שעות לפני חשיכה.

 

מקומות המתאימים להפסקה/חניון:

בתחילת המסלול במיצד תמר, במפגש עם נחל צפית/עין צפית, בערוצים לצד השביל בהם ניתן למצוא מסתור מהשמש. בסיום המסלול בנקודות התצפית המוסדרות לאורך דרך היציאה לכביש 25, ניתן לקיים הפסקת אוכל ותדרוך.

 

שילוט והכוונה במסלול:

סימון כחול תקין ומסודר לכל אורכו. במפגש עם אדום 14155, הסימון קצת משובש בשל עבודות במקום.

  

מתקנים לאורך המסלול:

למרות הירידיות התלולות, אין מתקני עזר. דבר המחייב השארת מבוגר בנקודות קריטיות לסיוע לתלמידים.

 

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

שבילים צרים, מצע המסלול אינו יציב לסרוגין וגורם להחלקה - דרדרת. הירידות למכתש עצמו תלולות מאוד.

 

קליטה – קשר

במרבית השטח אין קליטה. חוזרת לסרוגין לזמן קצר.

 

דרכי פינוי:

רגלי לנקודות מפגש עם דרכי שרות שהתנועה עליהן עם רכב 4X4.

מפתח המכתש – פינוי עם רכב רגיל/אוטובוס.

 

נקודות מילוי מים:

אין. יש להצטייד עם כמות מים נכבדה מראש.

 
הירידה לנחל צפית
  גבי נחל צפית עליון
  הירידה במעלה חצרה 


 


 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss