education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
בורות לוץ
אזור הר חרוץ, מפה ‎18 - מערב הר הנגב .
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: : כ- ‎4.5 ק"מ .
סימון : אדום- ‎18369 .

תאור כללי:

המסלול מתחיל מחניון נחל לוץ לכיוון צפון מזרח וחוזר לחניון לאורך רצועה צרה של כ- ‎1/2 ק"מ . מאופיין בעליות וירידות קצרות ומתונות לתוך הגאיות החורצים אותו לאורכו ולרוחבו . לאורך המסלול ‎8 בורות מים ומאגורות וכן שרידי טרסות, מבני מגורים, בוסתנים וגורן לדיש חיטה ושעורה . לאורך המסלול המדברי והחשוף צמחייה מגוונת האופיינית לאזור .

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול בדרגת קושי נמוכה באזור מדברי וחשוף המאפשר התרשמות ממאפיינים רבים בצורת התיישבות עתיקה בשטח מצומצם יחסית .

נוף, טבע ונקודות חן :

בורות ומאגורות מים, טרסות, בוסתנים, גרנות וצמחייה מגוונת (אלות, אשל, מלוח ועוד) .

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב .

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים :

הורדה ואיסוף - חניון נחל לוץ . מסלול מעגלי נ.צ 9916- 1125. הגעה לחניון דרך כביש הר חריף - צומת הרוחות (‎171) בין ק"מ ‎5-6 דרך עפר הפונה צפונה (כחול ‎18280) כ- ‎1.5 ק"מ, מסלול מעגלי .

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה :

כ- 3 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ- 4 שעות לפני חשכה .

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

חניון נחל לוץ .

שילוט והכוונה במסלול:

מסלול אדום מעגלי, החוצה פעמים מספר את המסלול הכחול לנחל אלות (‎18280) .

קליטה - קשר:

קשר לסירוגין .

דרכי פינוי (רכוב, רגלי) מתוך המסלול :

רכוב ורגלי .

נקודות מילוי מים :

חניון נחל לוץ .

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss