education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל חווארים
אזור שדה בוקר, מפה ‎15 - הנגב התיכון .
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ- ‎3 ק"מ .
סימון : כחול - ‎15280.

תאור כללי:

המסלול מתחיל ממגרש החניה בק"מ ה- ‎128 בכביש שדה בוקר - מצפה רמון ומיד בתחילתו בור חווארים גדול שנחצב בתוך הסלע ושימש לאגירת מי הגשמים . המשכו של המסלול בכיוון כללי מזרחה בתוך תוואי נחל חווארים שחותר לתוך גבעות החוואר שמסביבו ויוצר נוף ייחודי מרהיב ביופיו . בהמשך חולף המסלול ליד מפל - מצידו הדרומי מערבי, על דופנו האנכית של הנחל . המסלול מסתיים למרגלות הסרפנטינות של כביש מדרשת שדה בוקר-עין עבדת במפגש עם נחל צין . המסלול כולו מדברי וחשוף לשמש ומאפשר הליכה בו גם בלילות ירח .

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול קצר בדרגת קושי נמוכה המשלב הליכה בתוואי נחל שבו בור לאגירת מי גשמים, מפל וכן גבעות חוואר לבנות ומרהיבות המאפשרות הליכה במסלול גם בלילות ירח . מומלץ להליכה ממערב למזרח .

נוף, טבע ונקודת חן :

בור חווארים, מפל, גבעות חוואר בהירות שנחתרות ע"י נחל חווארים .

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב. סכנת שטפונות בחורף.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בק"מ ה- ‎128 דרומית למדרשת שדה בוקר על הכביש למצפה רמון - במגרש חניה של נחל חווארים נ.צ. 1264-0288.
איסוף בתחתית הסרפנטינות, בכביש מדרשת שדה בוקר-עין עבדת . מסלול אורכי .

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה :

כשעתיים . עיתוי אחרון לכניסה כ- ‎3 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

חניה בבור חווארים ובחניון לילה בסוף המסלול בתחילת נחל צין .

שילוט והכוונה במסלול :

המסלול כולו מסומן בצבע כחול . כ- ‎750 מ' לפני המפל ישנו פיצול שהסימון בו לא ברור דיו, יש לשמור ללכת בצד ימין . יש שילוט בכניסה .

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול :

בקטע שבו המסלול עובר מעל קיר המפל, מחויבת הליכה בטור ובמשנה זהירות . סכנת שיטפונות בחורף .

"צווארי בקבוק" במסלול:

הליכה בטור על קיר המפל בעת עקיפתו .

קליטה - קשר:

קשר תקין רק בתחילת ובסוף המסלול .

נקודת מילוי מים :

במדרשת שדה בוקר או בחניון עין עבדת .

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss