education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
עין זיק-עין שביב-עין עקב עליון-עין עקב תחתון
איזור בקעת צין, מפה 15 - הנגב התיכון
 

דרגת קושי: מטיבי לכת.

החל מגיל: כיתה ח'.

אורך המסלול: כ-9 ק"מ.

סימון: ירוק 15454 כחול 15361, כחול ושחור 15362.


תאור כללי:

תחילת המסלול מעין זיק נ.צ. 1355-0229 - מעין נובע הנמצא באפיקו של נחל זיק ומימיו משקים חורשת צפצפות הנמצאת לא רחוק ממנו. מעין זיק, המסלול (דרך לרכב 4X4) פונה דרומה כ-500 מ' ומגיע לעין שביב -מעין נובע הנמצא גם כן באפיק נחל זיק- לידו חורשת הצפצפות. מעין שביב פונה המסלול (כחול) מערבה ומטפס ויורד לאורך שמורת מצוק הצינים, חוצה ערוצים וואדיות ומגיע אחרי 2 ק"מ לתצפית הקפית יפה על כל האיזור. מהתצפית ממשיך המסלול מערבה ויורד אל אפיק נחל עקב ואחרי כ-1 ק"מ מגיע לעין עקב עליון-מעין קטן הנובע מכוך קטן אל בריכה צרה-המקום טובל בצמחית נחלים צפופה. מעין עקב עליון פונה המסלול (שחור) צפונה ועובר באפיק נחל עקב שקירותיו גבוהים ומצוקיים ומתפתל ויורד עד הגיעו לעין עקב תחתון-מעין הניזון ממפל בגובה 10 מ' הנשפך אל ברכה עמוקה כ-8 מ'. על קיר המפל שערות שולמית וסביב הבריכה (הרחצה אסורה) צמחית נחלים סבוכה ומגוונת. סיום המסלול בחניון עין עקב הנמצא כ-1 ק"מ מהמעין. ניתן להמשיך צפונה (בכחול 15366) עד מעלה צין כ-4 ק"מ ואפשרות נוספת להמשיך מערבה (בירוק 15365) דרך מעלה דבשון עד חניון הסרפנטינות כ-6 ק"מ. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול בדרגת קושי גבוהה המתאפיין במעבר בין שני נחלים, מעיינות ומפלים כשלאורכו מספר קטעים קשים. מטוייל בעיקר ע"י טיולים נודדים ותנועות הנוער. מאפשר תצפיות הקפיות על איזור שמורת מצוק הצינים. הרחצה במעיינות אסורה! מומלץ להליכה כמתואר. הגעה אל תחילת המסלול רק ברכב 4X4 או כהמשך לטיול נודד. מומלץ להתחיל המסלול בשעות הבוקר המוקדמות.

נוף, טבע ונקודת חן :

עין זיק, עין שביב, מעיינות עין עקב, צמחיית הנחלים, הצפצפות, תצפיות, המצוקים שמסביב.

עונות מומלצות לטיול :

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:


הורדה: ברכב 4X4 ניתן להגיע על דרך ציר הנפט - שחור 15327, דרך מעלה צין ומעלה זיק עד קרוב לעין זיק - כ-350 מ' - נ.צ. 0229 - 1355.
איסוף: ברכב 4X4 מחניון עין עקב תחתון. באוטובוס-ממפגש מסלול כחול 15366 עם דרך הנפט שחור 15372 -מעלה צין-דרך קיבוץ שדה בוקר. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה :

כ-8 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ-9 שעות לפני חשכה.

מקומות מומלצים להפסקה/חניה:

ליד המעיינות ובמקומות מוצלים.

שילוט והכוונה במסלול:

כחול ושחור. בעין שביב מסלול שחור פונה דרומה. בתצפית מפגש עם מסלול (ירוק 15361) הפונה לצפון מערב לעין עקב תחתון. בעין עקב עליון מפגש עם מסלול (כחול 15763) הפונה מערבה לעבדת. בעין עקב תחתון מפגש עם מסלול (אדום 15367) צפונה לחוד עקב וירוק (15365) מערבה למעלה דבשון.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול :

אין לרחוץ במעיינות.
אין לשתות מהמעיינות.
ירידות קשות במספר מקומות-סכנת החלקה/נפילה-זהירות.

קליטה - קשר :

קשר לסירוגין לאורך כל המסלול.

"צווארי בקבוק" במסלול:

ירידה במפלים.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי) :

רגלי או מוסק.

נקודת מילוי מים :

אין. יש לבוא מצויידים בהרבה מים.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

פגיעות כתוצאה מהחלקה על הסלעים שסביב המעיין.

 
עין עקב עליון
  עין עקב עליון
  המעבר לכיוון עין עקב תחתון 


 


 
המעבר לכיוון עין עקב תחתון
  המשטח שמעל עין עקב תחתון
  עין עקב תחתון מבט מלמעלה 


 


 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss