education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל לוץ
אזור הר חריף - מפה 18 - מערב הר הנגב.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ- 8 ק"מ.
סימון: אדום 18374.

תאור כללי:

מסלול שמתחיל על הדרך למעלה ערוד מהכניסה דרך כביש 171 (להר חריף) ליד הק"מ ה-5 וממשיך בכיוון כללי דרום מערבה לאורך תוואי נחל לוץ שלאורכו צמחיה אופיינית לאזור ובעיקר אלות אטלנטיות רבות ומרהיבות ביופין כ"כ ניתן לראות לאורך המסלול שרידי חקלאות עתיקה. מסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי קלה העובר בתוך תוואי נחל לוץ ומאפשר להיחשף לאלות אטלנטיות מרהיבות ביופיין וכן שרידי חקלאות עתיקה, המסלול חשוף אך אפשר לשבת בצילן של האלות האטלנטיות. אפשרי לביצוע משני הכיוונים. המסלול עובר בשטח אש וליד גבול מצרים. יש לתאם עם אוגמ"ר 80.

נוף וטבע:

אלות אטלנטיות מרהיבות ושרידי חקלאות עתיקה.

עונות מומלצות:

סתיו, חורף ואביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בדרך המסומנת בכחול 18210 אל מעלה ערוד מהכניסה כביש 171 (להר חריף)בק"מ ה- 5 לערך נ"צ 9907 - 1124. איסוף על כביש 10 כ- 4 ק"מ דרומית להר חריף , מסלול אורכי.

משך הליכה:

כ-6 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ- 7 שעות לפני רדת החשיכה.

מקומות מומלצים להפסקה / חניה:

לאורך המסלול מתחת לעצי האלות האטלנטיות הרבות.

שלוט:

מסלול אדום 18374 שתחילתו במפגש עם מסלול כחול 18210.

קליטה וקשר:

לאורך רוב המסלול אין קליטה כלל.

דרכי פינוי:

ע"ג רכב 4X4.

נקודות מלוי מים:

יש להצטייד מראש או למלא בחניון בורות לוץ.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss