education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
קניון עדה
 

 

שם המסלול: קניון עדה.

אזור: נחל פארן – כביש 40, מפה 17 ערבה תיכונה ומזרח – הר-הנגב.

דרגת קושי: למטיבי לכת.

החל מכתה: ז' ומעלה.

אורך המסלול: כ-3.5 ק"מ.      

סימון: כחול 17581.

 

תאור כללי:

תחילת המסלול בחלקו המערבי, במפגש מסלולים אדום 17580 וכחול 17581 נ.צ.

1413-9715 הגישה לנקודת ההתחלה בדרך 4X4 – המתאימה בחלקה לרכב פרטי - היוצאת מכביש 40 במפגשו עם נחל פארן בין הק"מ 50-49.

המסלול עולה בתוך קניון צר לרכס עדה. המסלול הקניוני מתאים למעבר לאיש אחד בלבד (ברוחב, מאד בעייתי לאנשים שמנים). במרבית אורכו עובר בקו פרשת המים עד לירידה המזרחית לנחל פארן. העליה היא בתבנית נוף של אפיק זרימה שחתר בשכבות סחף חולי (!) וחלוקים. העליה (מומלץ) או הירידה מחייבת סיוע בסולם (הנמצא במקום) וחבלים. המסלול, לאחר היציאה מהקניון, צר ונח, בשטח חשוף לחלוטין עם תצפיות הקפיות.

 

דגשים והמלצות:

מסלול, בתחילתו, בדרגת קושי בינונית ומעלה כ-500 מטר. בהמשך נח להליכה. מאפשר תצפית ל-360 מעלות. מומלץ להליכה ממערב למזרח. מעבר הקניון, יוצר שרוול ארוך של מטיילים המחייב התקדמות איטית אחד אחרי השני.

 

נוף טבע ונקודות חן:

הקניון, אבן חול, עם פיתוחי צורות מרהיבים ובגוון חום אדמדם. בעת ההליכה בקו פרשת המים, תצפית נפלאה מערבה להר כרכום, צפונה לשמורת הר הנגב – מיצד ערוד.

 

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף אביב. לא בזמן שטפונות או עומס חום.

 

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדת המטיילים במפגש המערבי של אדום 17580 וכחול 17581 נ.צ. 1413-9715. איסוף בחניון המפגש המזרחי של המסלולים, נ.צ. 1434-9713. ניתן ללכת ברגל עד לחניון באר אשלים בק"מ 49 בכביש 40 – תוספת של 2 ק"מ בדרך 4X4. מסלול אורכי.

  

משך ההליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ-3 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ-4 שעות לפני חשכה.

 

מקומות מומלצים להפסקה/חניה:

בסיום המסלול בפארן, עצי שיטה המצילים את היושבים תחתם.

 

שילוט והכוונה במסלול:

סימון ברור של השביל כחול 17581.

 

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בקניון סולם ברזל באורך כ-3 מ' המחייב טיפוס, לבדוק עגינה. בהמשך מדרגה כ-2 מ' המחייבת טיפוס בסיוע חבל. שימו לב – המסלול עובר בשטח אש.

 

קליטה קשר:

בחלקים ניכרים במסלול אין קליטה סלולרית.

 

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

ברכב 4X4 בלבד, מאפיק הנחל, לאחר ירידה מהר עדה.

 

נקודת מילוי מים:

אין. יש להצטייד במים בהתאם לעונות השנה וגיל המטיילים.

 
הכניסה המערבית  לקניון (הצלם: רחל יוד, סמינר בית יעקב)
  ההליכה במסלול לאחר היציאה מהקניון
  המבוך הקניוני

הכניסה המערבית לקניון

 
ההליכה במסלול לאחר היציאה מהקניון

 
המבוך הקניוני

 
הליכה בקו המאפיין את המסלול שאינו  בקניון(הצלם: רחל יוד, סמינר בית יעקב)
  סולמות להתקדמות    במסלול (הצלם: רחל יוד, סמינר בית יעקב)
  סולמות להתקדמות במסלול (הצלם: רחל יוד, סמינר בית יעקב)

הליכה בקו המאפיין את המסלול שאינו בקניון

 
סולמות להתקדמות במסלול

 
סולמות להתקדמות במסלול

 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss