education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
חוליקאת - נחל תימה - קידוחי חוליקאת
איזור מישור החוף הדרומי, מפה 13 - מישור חוף הנגב - הנגב המערבי.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: כ- 7 ק"מ.

סימון: אדום 13030.

תאור כללי:

תחילת המסלול מכביש 232- שדרות צומת גבעתי, בין סימון ק"מ 70-69, נ.צ. 1129-1172. המסלול יוצא מערבה על דרך עפר סלולה ונוחה להליכה. אחרי כ- 1 ק"מ המסלול מגיע אל פיצול דרומה (ירוק רק בשטח - במפה לבן) המוליך לגבעת חוליקאת-גבעה 138.5 שהינה אתר הנצחה לחללי גבעתי שנפלו בקרבות על פריצת הדרך לנגב בתש"ח. מהפיצול המסלול ממשיך בפניה צפונה תוך שהוא חולף (מתחילתו) ליד חרגולי קידוחי הנפט של לפידות שחלקם עדיין פועלים. אחרי כ-3 ק"מ חוצה המסלול את אפיק נחל תימה שהינו רדוד וצר תוך שהוא חולף, ע"י תימה בינות פרדסים עד הגיעו ליד חוות מרים ממנה הוא ממשיך צפונה. לקראת סופו חולף המסלול בין גבעות כורכר שבהן חפירות שבוצעו לצורך חיפושי נפט. בסופו פונה המסלול מזרחה ומסתיים ליד כביש 232, ליד מחנה לפידות. המסלול עובר בשטח ייחודי המשלב תצפיות היקפיות מהגבעות שלאורכו, מעבר בין גבעות כורכר יפיפיות, חרגולי קידוח אשר חלקם עדיין פעילים ורובם מושבתים ונוף מגוון של עצי חורש טבעי ונטוע, מטעים וחלקות מעובדות של גידולים חקלאיים. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

ממסלול בדרגת קושי קלה המאופיין בחציה של אתר קידוחי הנפט הראשוני שנתגלה בישראל הפזור חרגולי קידוח שחלקם עדיין פעילים ומשלב מעבר בשטח מישורי שבו שזורים גם אתרי הנצחה לקרבות ולנופלים על פריצת הדרך לנגב במלחמת העצמאות תוך שהוא חולף בין גבעות כורכר יפות שחלקן חרוצות על ידי המחפשים אחר הנפט וחלקן מאפשרות תצפיות היקפיות על מרחבי האזור הייחודי הזה. ניתן להליכה משני הכיוונים.

נוף, טבע ונקודות חן:

התצפיות מהגבעות בשטח, נחל תימה, חרגולי הקידוח, מגוון הצומח.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה: בצידו המערבי של כביש 232 נ.צ. 1129-1171, בין ק"מ 70-69.

איסוף: מצידו המערבי של כביש 232 בין ק"מ 74-73. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 5 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ- 6 שעות טרם חשכה.

מקומות מומלצים להפסקה חניה/חניון:

במקומות מוצלים לאורך המסלול ובצל החורש/המטעים שלצד הדרך.

שלוט והכוונה במסלול:

אדום ושילוט הכוונה. מהמסלול פיצול דרומה של מסלול ירוק אל גבעה 138.5 - חוליקאת.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

זהירות בנקודות ההורדה והאיסוף שליד הכביש.

סכנת החלקה בחורף.

זהירות בחציית נחל תימה בזמן זרימה.

קליטה- קשר :

תקין לאורך המסלול כולו.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

רכוב לאורך כל המסלול.

נקודות מילוי מים:

אין. יש לבוא מצויידים במים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss