education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל קטלב
איזור בר גיורא, מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי: משפחות.

אורך המסלול: כ - 2 ק"מ.

סימון: שחור 9332.

תאור כללי:

תחילת המסלול מחניון קק"ל (משולט) שליד בר גיורא, נ.צ. 1267 - 1577. המסלול יורד צפונה לכיוון ערוץ נחל קטלב הנשפך לנחל שורק, עובר את עין גיורא ומתחבר לערוץ ליד עין קטלב. מהמעין ממשיך המסלול ויורד לאורך מדרגות וממשיך בערוץ לאורך צמחיית אלונים תוך שהוא עוקף מכשולים שבתוך הערוץ. המסלול עובר ליד שרידי ברכות אגירה קטנות ומטעים ומסתיים ליד תחנת הרכבת של בר גיורא. מסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי קלה המאפשר לצפות לאורכו בדרכי ניצול המים לצורך הגידולים החקלאיים על ההר (גם קדומים) וכן חולף בינות צמחיה האופיינית להרי ירושלים וחורש טבעי. לאורכו פריחה עונתית יפה. סכנת החלקה אחרי גשמים. מומלץ להליכה כמתואר.

נוף, טבע ונקודות חן:

עין קטלב, הגידולים שבמדרונות, הצמחייה האופיינית והפריחה העונתית.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה - בחניון קק"ל - קיים שילוט. הגעה לחניון בכביש בר גיורא - אבן ספיר (386) בין ק"מ 3-4, נ.צ. 1267 - 1577. איסוף - בתחנת הרכבת בר גיורא, כניסה מכביש 386 בין סימוני ק"מ 7-8. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ-3 שעות. עיתוי כניסה אחרון - כ- 4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

במסלול מספר מקומות המסודרים לחנייה.

שלוט והכוונה במסלול:

תחילת המסלול משולטת. המסלול מסומן בשחור. בהמשך המסלול מפגש עם שני מסלולים, מסלול כחול, בתחילת המסלול, מסלול ירוק בגשר הרכבת - ליד תחנת הרכבת.

מתקנים לאורך המסלול ותקינותם:

המדרגות בירידה לערוץ.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

לאחר גשמים ושטפונות סכנת החלקה ושבילים שנסחפו.

"צווארי בקבוק" במסלול:

קטעים צרים שלאורך המסלול. ישנם מעקפים מקומיים המחייבים מעבר של אדם בודד.

קליטה - קשר:

קשר טוב לאורך כל המסלול.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי):

פינוי רכוב בדרך עפר היורדת לעין קטלב ורגלי לתחנת הרכבת.

נקודת מילוי מים:

בתחנת המידע של קק"ל.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss